Bolagsstyrning


Styrelse


Olle Hulteberg – Styrelseordförande
Har ingått i Inissions styrelse sedan 2008. Ej oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. Styrelseledamot, marknadschef och operativ ledning för Inission. Civilingenjörsexamen, Maskinteknisk linje vid Chalmers Tekniska Högskola. Född 1962. Övriga uppdrag: Styrelseledamot och ägare av IFF Konsult AB.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 1 750 996 varav 320 000 är A-aktier.


Hans Linnarson – Styrelseledamot

Har ingått i Inissions styrelse sedan 2017. Oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. Elektroingenjör och fil kand. Hans har haft ett antal olika uppdrag som verkställande direktör i svenska internationella industribolag under mer än 30 år. Han har bl.a. varit VD och Koncernchef för Husqvarna AB. Född 1952. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nibe Industrier AB, HP Tronic AB, Scandio AB och NP Nilsson AB, styrelseledamot i Zinkteknik AB, Nordiska Plast AB och Eolusvind AB. Aktuellt innehav av aktier i Inission: 1012 B-aktier.


Karin Skoglund – Styrelseledamot

Har ingått i Inissions styrelse sedan 2015. Oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. Civilekonom vid Karlstads Universitet. Född 1959. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Boo Egendom AB, Styrelseledamot i StyrelseAkademien Värmland. Aktuellt innehav av aktier i Inission: 1 600 B-aktier.


Margareta Alestig Johnson – Styrelseledamot
Har ingått i Inissions styrelse sedan 2021. Oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. Civilekonom vid Örebro Universitet.
Född 1961. Övriga uppdrag: Styrelseordförande Erik Thun AB. Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet i Wallenius Wilhelmsen ASA, styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Metria AB.
Aktuellt innehav av aktier Inission: 442 B-aktier.


Mattias Hultheimer – Styrelseledamot
Har ingått i Inissions styrelse sedan 2015. Oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. Civilekonomexamen i Internationell Ekonomi vid Linköpings Universitet. Född 1971. Styrelseordförande i CCustomer AB samt EFFSO Tech AB. Styrelseledamot i Effective Sourcing EFFSO AB, Spendency Ab samt Effso Public Procurement AB. VD och Koncernchef EFFSO Group AB. VD och styrelseledamot i Effso A/S. Styrelseordförande och delägare i Learning4u AB. Styrelseordförande, VD och ägare av Aqua Niveus AB. Aktuellt innehav av aktier i Inission: 15 040 B-aktier.


Koncernledning

 


Fredrik Berghel
VD (sedan 2021)
Född 1967. Civilingenjörsexamen i Maskin, Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i FBM Consulting AB.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 1 611 004 varav 180 004 är A aktier.


Håkan Rååd
Vice VD (sedan 2020)
Civilingenjör Maskinteknisk linje vid Linköpings Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: VD och styrelseordförande i Go Infinite, logistik- och verksamhetsutveckling AB. Aktuellt innehav av aktier i inission: 5300 B-aktier. Optioner 1000.


Olle Hulteberg
Marknadschef
Född 1962. Civilingenjörsexamen, Maskinteknisk linje vid Chalmers Tekniska Högskola. Övriga uppdrag: Styrelseledamot och ägare av
IFF Konsult AB. Aktuellt innehav av aktier i Inission: 1 750 996
varav 320 000 är A-aktier.


Fredric Grahn
Säljchef (sedan 2021)
Född 1986. Tekniskt gymnasium. Har bred kompetens inom marknad
och försäljning och kommer senast från rollen som Sales manager på Inission Stockholm. Övriga uppdrag: Inga. Aktuellt innehav av aktier i Inission: Inga. Optioner: 600.Peter Lindegren
Inköpschef (sedan 2016)
Född 1965. Maskiningenjör, tekniskt gymnasium.
Övriga uppdrag: Inga. Aktuellt innehav av aktier i Inission: Inga.
Optioner: 2000.


Mikael Flodell
Ekonomichef (sedan 2021)
Född 1966. Civilekonomexamen från Karlstad Universitet, inriktning analytisk problem lösning, och en Master of Business Administration (MBA) examen från Heriott-Watt University, Edinburgh, med inriktning strategisk planering och implementering. Övriga uppdrag: VD och ägare till Flodell Management & Consulting AB. Aktuellt innehav av aktier i Inission: 576 B-aktier.

 


Revisorer

På ordinarie bolagsstämma den 2021-05-06 valdes revisionsbolaget PwC till Bolagets revisor för tiden intill utgången av 2022 års årsstämma, med Auktoriserade revisor Martin Johansson som huvudansvarig revisor i moderbolaget. Martin Johansson är född 1967 och har kontorsadress Torsgatan 21, Stockholm. Som revisor i de svenska dotterbolagen i koncernen är revisionsbolaget PwC valda med Auktoriserade revisor Henrik Lindh som huvudansvarig revisor. Henrik Lindh är född 1975 och har kontorsadress Hamntorget 1, Karlstad.


Bolagsordning

Bolagsordning_bild

Visa/Ladda ned bolagsordning.pdf