Involve – bekräfta ditt deltagande


 

Involve bekräfta
Kommer du att delta på Involve den 20 april?
Kommer du att delta på kvällsminglet med start 16:30?
Har du allergier och behöver specialkost? Om så är fallet kontaktar vi dig
Name
Name
First
Last