Inside - industrialisering


Inside är en tjänst som erbjuder tillgång till Inissions specialiserade kundteam kompletterat med ett nätverk av erfarna experter från leverantörsledet. Kundteamet jobbar tillsammans med utvecklingsteamet med stöd av en systematisk arbetsmetod.

Vi tittar på kostnadsdrivarna i produkten och tillsammans säkerställer vi materialval, materialtillgänglighet, leverantörskedja, produktionseffektivitet och en optimal kapitalbindning under hela produktens livscykel.

Inside säkerställer att produkten kommer snabbare ut på marknaden till en kvalitet och ett pris som kundens kund är beredd att betala för.

Hos Inission Stockholm finns en Inside-avdelning med material och komponenter från olika leverantörer att klämma och känna på.


För mer information om Inside kontakta:

Fredric Grahn, Marketing Director Inission AB
fredric.grahn@inission.com, +46 705 94 11 66