Laitteisto- ja ohjelmistokehitys

Elektroniikkasuunnittelumme sisältää järjestelmäsuunnittelun , kaaviosuunnittelun, piirilevyjen asettelusuunnittelun , prototyyppivalmistuksen käsittelyn, prototyyppien testauksen ja verifioinnin , tuotannon testauslaitteiden suunnittelun ja valmistuksen sekä vaadittujen sertifiointitestien käsittelyn ja suorittamisen. 

Tuemme tarvittaessa sekä tuotannon ylösajoa (ramp-up) että päivityksiä, joita tarvitaan tuotteen elinkaaren aikana. Näitä voivat olla esimerkiksi käyttöikänsä päässä olevien komponenttien vaihtaminen tai uusille asiakassegmenteille ja markkinoille tarvittavat variantit. 

Tarjoamme prosessin elektroniikkasuunnitteluun huomioimalla tarvittavat vaiheet aina tuotevaatimusten ja konseptin määrittelystä kaupallisesti toimitettaviin tuotteisiin ja kehitetyn tuotteen elinikäiseen tukeen saakka. 

Keskeiset osaamisalueet
Show
Close
 • Järjestelmäsuunnittelu
 • Sulautetut järjestelmät
 • Elektroniikan kehitys (digitaalinen ja analoginen)
 • Sulautettu ohjelmointi C-kielellä
 • Kaaviopiirrokset
 • PCB/PCBA CAD
 • Testaus (vahvistus ja validointi)
 • Tekninen dokumentaatio
Palvelutarjonta
Show
Close
 • “In-house projects” ja osaprojektit asiakasprojekteissa
 • Tutkimukset (komponenttien vaihto, EMC jne.)
 • Vaatimusten hallinta
 • Esitutkimus
 • Projektinhallinta
 • Testauslaitteiden suunnittelu
 • Tuotteen huolto
PCB/PCBA CAD
Show
Close
 • Altium designer
 • Cadence, Orcad
 • PADS
 • CadInt
 • Eagle
Ohjelmointityökalut
Show
Close
 • C, C++ & C#
 • VHDL/FPGA
 • Python
 • Visual basic
 • Linux
 • LabView
 • Assembler
Strandardit ja vaatimukset
Show
Close
 • ISO 9001 -standardi (laatujärjestelmä)
 • ISO 45001-standardi (työterveys ja turvallisuus)
 • ISO 14001 -standardi (ympäristönhallintajärjestelmä)
 • ISO 13485 -standardi (lääketieteelliset laitteet)
 • ABB Gate -malli
 • CE/UL
 • Pienjännitedirektiivi
 • IPC A610 2/3
Toimialakokemus
Show
Close
 • Lääketieteellinen
 • Teollinen IT ja Telecom
 • Teollisuusteollisuus
 • Rautatie/kuljetus
 • Puolustusteollisuus
 • Automaatio
Referenssejä osaamisestamme
Show
Close
 • Tutkatekniikka
 • Robottijärjestelmät, robotisoinnit
 • Mikro-ohjaimet / ohjausjärjestelmät
 • FPGA/VHDL
 • GPS
 • 4G
 • Näytöt
 • Bluetooth
 • Moottorin ohjausjärjestelmät
 • Virtalähdejärjestelmät
 • Ethernet & EtherCAT
 • DSP

Contact

"Ota yhteyttä, mikäli haluat kuulla lisää kehityspalveluistamme."
Sari Saarinen
Sales Manager