Laatu on olennainen osa toimintaamme

Laatu ei ole pelkkiä toimivia ja kestäviä tuotteita pitkällä käyttöiällä. Se on myös toimitustarkkuutta, kustannustehokkuutta ja hyviä asiakassuhteita.

Osana ISO-sertifiointimme mittaamme jatkuvasti asiakastyytyväisyyttä. Asiakkaamme arvioivat, saavutammeko laadun, jota tavoittelemme.

Haasteet tekevät meistä parempia

Laatu on työtämme. Asiakkaamme haastavat oikeutetusti tietomme ja kokemuksemme jokaisessa uudessa projektissa.  

Logistiikka- ja tuotantoprosessimme on hienosäädetty ja se perustuu LEAN-konseptiin. Sen ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme kattavan valikoiman teollisuuden sähkö- ja mekaniikkapalveluita.

Hyvä työympäristö luo hyviä suorituksia

Toimitusvarmuuden ylläpitäminen vaatii enemmän kuin pelkkiä standardeja ja sertifikaatteja. Se edellyttää asiantuntemusta, työhyvinvointia ja asiakkaan huomioimista. 

Henkilöstöllämme on erikoisosaamista ja kokemusta, jota jaamme mielellämme. Se on osa ammattiylpeyttämme.  

Täytämme seuraavat standardit, sertifikaatit ja direktiivit

ISO 9001
Show
Close

ISO 9001- standardi sisältää tarkat vaatimukset laadunhallintajärjestelmälle.  

Se parantaa kykyämme toimittaa tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät sekä asiakkaiden-, lakisääteiset- että sääntelyvaatimukset.  

ISO 45001
Show
Close

ISO 45001 on kansainvälinen työterveyden ja -turvallisuuden standardi. Se sisältää vaatimuksia hyvän hallintajärjestelmän rakentamiseksi.  

ISO 14001
Show
Close

ISO 14001 on kansainvälinen standardi, joka muodostaa perustan ympäristöjohtamiselle.  

Standardin tarkoituksena on auttaa yrityksiä minimoimaan työprosesseista ympäristölle aiheutuvat negatiiviset vaikutukset. 

ISO 13485
Show
Close

ISO 13485 on lääkinnällisten laitteiden laadunhallinnan standardi.  

Sen avulla lääketeknologiavalmistajat ylläpitävät tuotteidensa laatua ja varmistavat, että ne täyttävät viranomaisten asettamat vaatimukset.  

ETL-hyväksytty tuotanto
Show
Close

ETL (Electrical Testing Laboratories) osoittaa jakelijoille, jälleenmyyjille ja asiakkaille, että heidän tuotteensa on testattu sertifioidun tahon toimesta ja se on kansallisten standardien mukainen.

UL-sertifioidut tuotteet
Show
Close

UL-sertifikaatti on todistus siitä, että tuote on turvallinen materiaalivalintojen ja koostumuksen suhteen (sähkö- ja paloturvallisuus sekä mekaaninen kestävyys).

IPC -sertifioidut operaattorit luokissa 600, 610, 620, 7711, J-STD-001
Show
Close

Koulutamme työntekijöitämme juottamiseen. Arvioimme juotosten kestävyyttä ja laatua asiakkaan toivoman laatuluokan mukaisesti.

Omat kouluttajat (CIT) luokissa IPC 610 ja J-STD-001
Show
Close

Sertifioidut, ohjaavat kouluttajamme opettavat työntekijöitämme luokissa IPC 610 ja J-STD-001. Hyödynnämme koulutuksissa luentoja ja tiimiharjoituksia.

Inission noudattaa seuraavia käytäntöjä:

Ympäristö
Show
Close

Tutustu Inissionin ympäristökäytäntöihin.

Konfliktimineraalit
Show
Close

Tutustu Inissionin käytäntöihin konfliktimineraalien osalta.

Menettelyohje
Show
Close

Tutustu Inissionin menettelyohjeeseen.

Läpinäkyvyyslaki (Transparency Act)
Show
Close

Läpinäkyvyyslaki (Åpenhetsloven) koskee erityisesti Inission Løkkenia. Se käsittelee liiketoiminnan läpinäkyvyyttä, perusoikeuksia ja asianmukaisia työoloja.  

Allekirjoitettu lausunto

Ilmiantokäytännöt (Whistleblowers)
Show
Close

Tutustu Inissionin ilmiantokäytäntöihin.

Inissionilla on käytössä verkkopohjainen ilmiantokanava, mikä helpottaa eettisten periaatteidemme epäiltyjen rikkomusten raportointia.  

Kanava on tarkoitettu Inissionin työntekijöille ja muille sidosryhmille. Kanavaa ylläpitää ulkopuolinen taho, joka takaa raportoijan anonymiteetin.  

Lähetä raportti

RoHS ja REACH
Show
Close

Lue, kuinka noudatamme RoHS- ja REACH -direktiivejä.

RoHS rajoittaa haitallisten aineiden käyttöä. REACH puolestaan parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua kemikaalien mahdollisesti aiheuttamilta riskeiltä.