Jokaisen menestyvän yrityksen takana on sitoutuneiden ja positiivisten työntekijöiden rakentama hyvä työympäristö.  Työskentelemme jatkuvasti varmistaaksemme, että työntekijämme tuntevat olonsa turvalliseksi, huomioiduksi ja osallistuviksi.  

Mikäli kiinnostuit meistä, ota yhteyttä sinulle sopivan tehtaan toimitusjohtajaan ja kerro, mitä lisää voisit tuoda yhteisöömme. 

Malin Grevillius, tuotantoinsinööri

– Tuotantoinsinööreillä on Inissionissa monipuolisia tehtäviä. Joskus vastuut liittyvät piirilevyjen testaamiseen ja vianetsintään yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Toisinaan taas työskentelemme tiimien parissa virtaviivaistaaksemme työnkulkuja, koneiden ohjelmointia ja ylläpitoa.  

Tuotantoinsinöörinä työskentely on hauskaa ja monipuolista. Aina saa mahdollisuuden oppia lisää.  

Stefan Larsson, tuotannon kehittäjä

– Kiinnostuin Inissionista, sillä se on yksi alueen harvoista yrityksistä, jotka panostava vahvasti LEANiin. LEAN on liiketoimintastrategia, jonka tavoitteena on maksimoida asiakashyöty ja samalla minimoida tarpeeton työ. Se on siis jotain sellaista, mistä sekä me että asiakkaamme hyötyvät. 

Tuotannon kehittäjänä, vastuullani on toteuttaa uusia ja tehokkaampia työtapoja kaikissa Inissionin tehtaissa. En tee sitä yksin, vaan työskentelemme yhteistyössä kollegojen kanssa. LEAN on tiimityötä ja todellinen muutos vaatii, että kaikki haluavat osallistua ja kehittyä. 

Åsa Persson, avainasiakaspäällikkö

– Avainasiakaspäällikkönä vastuullani on ylläpitää hyvää ja pitkäaikaista suhdetta avainasiakkaisiimme. Olen siis vastuussa siitä, miten asiakas kokee Inissionin. Työskentelen tiiviisti kaikkien osastojen kanssa löytääkseni kustannustehokkaimmat ratkaisut. 

Pidän Inissionista, koska se on selkeästi organisoitunut. Kokoonnumme joka aamu keskustelemaan toimituksista, ongelmista ja ratkaisuista. Koska olemme kaikki mukana, olemme yksi tiimi, joka työskentelee yhteisen päämäärän eteen. Se on mielestäni yksi tärkeimmistä toimivan yrityksen tekijöistä.  

Per Jennel, liiketoiminnan kehityspäällikkö

– Liiketoiminnan kehityspäällikön tehtävänä on luoda arvoa asiakkaalle ja siten kasvattaa myyntiä. Arvon luominen tarkoittaa liiketoimintaan liittyvien rutiinien, prosessien, tuotteiden tai palveluiden parantamista, yksinkertaistamista ja hienosäätöä. Sen aikaansaamiseksi tarvitaan sekä hyviä suhteita että ymmärrystä asiakkaan tarpeista.  

Pohjoismaiden teollisuudessa on erinomaista monimuotoisuutta. Myös startup-kulttuurimme on vahva. On etuoikeus työskennellä kaikkien hienojen yritysten kanssa, valmistaa heidän tuotteitaan ja auttaa heitä kasvamaan. 

Johan Frisk, elektroniikkakehittäjä

– Työskentelen tiimissä kehitysyksikkö Innovatessa. Meitä kaikkia yhdistää, että rakastamme elektroniikan kehittämistä ja suunnittelua. Tiimimme työskentelee laitteistojen, ohjelmistojen ja upotettujen järjestelmien parissa. Opiskelin elektroniikkaa, robotiikkaa ja mekatroniikkaa tullakseni kehitysinsinööriksi.   

Kehitysinsinöörin tulee olla tarkka, yhteistyöhaluinen ja luova. Parasta Inissionissa ovat kaikki mielenkiintoiset referenssihankkeet ja sisäinen tuotanto, joka tarjoaa nopeampaa ja helpompaa palautetta prototyyppien valmistettavuudesta.  

Anna-Karin Nordström Olsson, rahoitus- ja henkilöstöjohtaja

– Rahoitus- ja henkilöstöjohtajana minulla on keskeinen rooli yrityksen kehittämisessä. Toimin osana johtoryhmää ja johdan työtä kehittämällä taloussuunnitelmia, tutkimuksia ja ohjaus- ja seurantajärjestelmiä yrityksen toiminnan seuraamiseksi. Lisäksi olen vastuussa henkilöstöön, palkkoihin, osaamisen kehittämiseen ja rekrytointiin liittyvistä asioista. 

Työssäni parasta on ihmisten tapaaminen ja yhteistyön rakentaminen, joka parantaa toimintaamme sekä inhimillisesti että kannattavuuden näkökulmasta.  

Inissionissa kukaan ei luovuta. Kaikki haluavat edetä.