Kvalitet är avgörande för vår verksamhet

Vi menar att kvalitet inte bara handlar om väl fungerande, hållbara produkter med lång livslängd. Det är också en fråga om leveransprecision, optimerad ekonomi och goda kundrelationer. Som en del av vår ISO-certifiering mäter vi kontinuerligt kundnöjdheten – för det är du som kund som avgör om vi uppnår den kvalitet vi eftersträvar.

Utmaningar gör oss ännu bättre

Kvalitet är vårt jobb och våra kunder utmanar oss i varje nytt projekt. Idag har vi en väloljad logistik- och produktionsprocess baserad på LEAN, vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder ett heltäckande utbud av tjänster inom industriell elektronik och mekanik.

En bra arbetsplats betyder bra prestationer

Att leverera med Inissions leveransprecision kräver mer än bara standarder och certifikat. Det kräver kompetens, arbetsglädje och hänsyn till kunden. Vår personal besitter specialistkompetens och erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Allt detta är en del av vår yrkesstolthet.

Standarder, certifieringar och direktiv som Inission följer

ISO 9001
Visa
Stäng

ISO 9001-standarden innehåller specifika krav på ett kvalitetsledningssystem som förbättrar din förmåga att konsekvent leverera produkter och tjänster som uppfyller kund-, lagstadgade och regulatoriska krav.

ISO 45001
Visa
Stäng

ISO 45001 är en internationell standard för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, som innehåller krav på att bygga ett bra ledningssystem.

ISO 14001
Visa
Stäng

ISO 14001 är en internationell standard som ligger till grund för att bestämma miljöledning. Syftet med ISO 14001 är att hjälpa företag att minimera hur deras arbetsprocesser påverkar miljön negativt.

ISO 13485
Visa
Stäng

ISO 13485 är en standard för kvalitetsledning för medicintekniska produkter. För tillverkare av medicinteknik kan det innebära ett sätt att upprätthålla kvaliteten på sina produkter och att säkerställa att de uppfyller krav från myndigheter.

ETL-godkänd produktion
Visa
Stäng
Märket ETL (Electrical Testing Laboratories) indikerar för distributörer, återförsäljare och kunder att deras produkt har testats av certifierat organ och funnits i överensstämmelse med accepterade nationella standarder.
UL-certifierade produkter
Visa
Stäng

Ett kvitto på att produkten är säker vad gäller material och sammansättning (elsäkerhet, brandsäkerhet och mekanisk hållbarhet).

IPC-certifierade operatörer inom klass 600, 610, 620, 7711, J-STD-001
Visa
Stäng

Vi utbildar våra medarbetare i att löda och bedöma hållbarheten och kvaliteten på lödningen efter den kvalitetsklass som kunden föredrar.

Egna tränare (CIT) inom IPC 610 och J-STD-001
Visa
Stäng

Våra certifierade instruktörer lär våra anställda nya färdigheter och kunskaper inom IPC 610 och J-STD-001 med hjälp av föreläsningar och lagövningar.

Policies som Inission följer

Miljö
Visa
Stäng

Läs Inissions Miljöpolicy

Konfliktmineraler
Visa
Stäng
Uppförandekod
Visa
Stäng
Öppenhetslagen (Åpenhetsloven)
Visa
Stäng

Läs Öppenhetslagen (specifikt för Inission Løkken). Affärstransparens, grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor. Signerad redogörelse: Öppenhetslagen.pdf

Visselblåsare
Visa
Stäng

Läs Inissions visselblåsarpolicy.

För att underlätta rapporteringen av misstänkta brott mot vår uppförandekod har Inission en webbaserad rapporteringskanal tillgänglig för Inissions anställda och andra intressenter. Denna rapporteringskanal underhålls av en extern part och är utformad för att garantera anonymitet. Klicka här för att skicka rapport.

RoHS och REACH
Visa
Stäng

Läs Inissions överenskommelse om REACH och RoHS. RoHS står för Restriction of Hazardous Substances. REACH står för Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.