Meillä on viisi periaatetta, joiden avulla parannamme kilpailukykyämme markkinoilla. Kaikissa periaatteissamme yhdistyvät sekä ymmärryksemme siitä, mikä luo asiakkaalle lisäarvoa että jatkuva pyrkimyksemme tuottavien työnkulkujen luomiseksi.

 

1. Asiakkaan lisäarvo

Selvitä asiakkaan tarpeet. Keskity arvoa luoviin toimintoihin. Eliminoi hukka.

Lisäarvon tuottaminen lähtee siitä, että tuntee asiakkaat ja heidän tarpeensa. Suunnittelemme työmme vastaamaan asiakkaan odotuksiin ja tuottamaan lisäarvoa asiakkaan näkökulmasta. Pyrimme poistamaan toiminnot jotka eivät tuota lisäarvoa asiakkaalle.

Tämän ansiosta

 • Sopeudumme muuttuviin tarpeisiin ja olosuhteisiin jatkuvasti
 • Säästämme aikaa ja resursseja työskentelemällä vain sen parissa, mikä tuottaa lisäarvoa
 • Asiakkaat ovat tyytyväisiä, koska täytämme heidän tarpeensa

2. Standardoitu työ


Parhaaksi todetut työskentelytavat. Kaikkien parannusten lähtökohta. Visualisoi normaalitila.

Standardoidut työtavat ovat edellytyksenä laadukkaalle ja tehokkaalle tuotannolle. Kun koko konserni noudattaa yhtenäistä työprosessia, pystymme ennakoimaan ja luomaan olosuhteet yhteisten työskentelytapojen kehittämiseksi.

Tämän ansiosta:

 • Kun kaikki työskentelevät yhteisten työskentelytapojen mukaisesti, pystymme ennakoimaan paremmin ja yllämme parempiin tuloksiin
 • Saamme hyvän pohjan työntekijöiden kouluttamiseksi 
 • Meidän on helpompi löytää ongelmakohtia ja ratkaista ne
 • Meillä on selkeät lähtökohdat parannuksille

 

3. Työnkulku

Pienet eräkoot ja lyhyet asetusajat. Yhtenäiset prosessin vaiheet. Tuotannon imuohjaus. 

Työnkulku kertoo, kuinka tuote tai palvelu jalostuu työprosessin ensimmäisestä aina viimeiseen vaiheeseen asti. Tavoitteenamme toimia mahdollisimman tehokkaasti ilman laadun tai asiakastyytyväisyyden heikkenemistä. Tässä onnistumme vähentämällä häiriötekijöitä, lyhentämällä läpimenoaikoja ja poistamalla hukan.

Tämän ansiosta:

 • Toimitamme asiakkaalle nopeammin lyhyempien läpimenoaikojen ansiosta
 • Liiketoiminnan suunnittelu on helpompaa ja tuotanto joustavampaa
 • Huomaamme mahdolliset virheet nopeammin ja voimme keskeyttää prosessin tarvittaessa heti

4. Laatu

Laatua jokaisella tasolla. Huomion kiinnittäminen häiriöihin ja poikkeamiin. Välitön palaute virheistä.

Laadukas työmme perustuu siihen, että teemme kaiken oikein alusta alkaen. Siksi oikein tekeminen on myös helppoa. Kiinnittämällä huomiota laatupuutteisiin jo varhaisessa vaiheessa, pystymme pitämään kustannukset alhaisina. Samalla säästämme aikaa ja asiakas säästyy ongelmilta.

Tämän ansiosta:

 • Voimme ratkaista ongelmia helpommin ja välttää niiden kasvamisen
 • Luomalla oikeat olosuhteet onnistumiselle, luomme työntekijöillemme turvallisen työympäristön
 • Asiakkaat ovat tyytyväisempiä turvallisempien toimitusten ja parempien tuotteiden myötä

5. Oppiva organisaatio

Asettaa aikaa oppimiseen ja parannuksiin. Valmentava johtajuus. Haluaa ja pystyy edesauttamaan kehitystyötä.

On luonnollista, että oppivassa organisaatiossa työtä myös kehitetään pelkän tuottamisen lisäksi. Organisaation johtajat kehittävät erinomaisia työntekijöitä ja ryhmiä, jotka haluavat ja kykenevät edesauttamaan kehitystyötä.

Tämän ansiosta:

 • Kehitämme ja virtaviivaistamme työtämme jatkuvasti, jotta voimme tuottaa enemmän samalla määrällä resursseja
 • Kehitymme ja pidämme hauskaa
 • Toimitamme nopeammin ja parempaa laatua, mikä parantaa asiakastyytyväisyyttä entisestään.