LEAN -tuotanto

Olemme kehittäneet toimintajärjestelmän, joka perustuu LEAN-tuotantoon ja arvoihimme. Tarkoituksena on yksinkertaistaa ja parantaa työtapojamme sekä luoda yrityskulttuuri, jossa jokainen on ja haluaa olla mukana.

Näin varmistamme tyytyväisimmät asiakkaat.

Vahvistaaksemme kilpailukykyämme, olemme vakiinnuttaneet viisi periaatetta, jotka ohjaavat, miten organisoimme toimintaamme.

Periaatteet liittyvät toisiinsa – lähtien ymmärryksestä mikä luo asiakasarvoa ja päätyen tehokkaaseen tuotantoon ja tuotannon virtaukseen.

Asiakasarvo

Toimintamme perustuu asiakkaidemme ymmärtämiseen ja siihen, mitä he tarvitsevat. Tämän pohjalta suunnittelemme työskentelymme siten, että se vastaa asiakkaidemme tarpeisiin ja luo heille arvoa.  

Haluamme poistaa toimet, jotka eivät tuota arvoa asiakkaillemme. 

Standardoitu työ

Mikäli haluaa tuottaa laatua tehokkaasti, on välttämätöntä työskennellä standardoidusti.

Se, miten teemme työmme, on tärkeää. Kun jokainen ryhmässä tekee asiat samalla tavalla jokaisella kerralla, luomme ennustettavuutta ja edellytyksiä parantaa työtapojamme.  

Virtaus

Virtaus kuvaa, miten tuotteet ja palvelut jalostuvat työprosessissa ensimmäisestä viimeiseen vaiheeseen. Tavoitteena on tehdä tämä mahdollisimman nopeasti ilman, että laatu tai asiakastyytyväisyys vaarantuvat.  

Poistamme häiriöiden aiheuttajia päivittäin. Vähennämme myös odotusaikoja ja hukkaa. 

Laatu

Perustamme laadukkaan työskentelymme siihen, että teemme alusta asti oikeita asioita, joiden tulisi olla helppoja toteuttaa.  

Kiinnitämme varhain huomiota laatuongelmiin. Näin pidämme kustannukset kurissa sekä säästämme aikaa ja suojelemme asiakkaitamme ongelmilta.  

Oppiva organisaatio

Oppivassa organisaatiossa on luonnollista, että työtä sekä tuotetaan että kehitetään. Kehitämme huippuosaavia työntekijöitä ja tiimejä, jotka sekä pystyvät että haluavat osallistua kehitystyöhön.