LEAN Produktion

För att få de nöjdaste kunderna har vi utvecklat ett verksamhetssystem baserat på LEAN-produktion och våra värderingar. Syftet är att förenkla och förbättra hur vi arbetar och skapa en företagskultur där alla är involverade och vill vara involverade.

Verksamhetssystemet består av fem principer för hur vi organiserar vår verksamhet för att stärka vår konkurrenskraft. Principerna hänger ihop – från vår förståelse av vad som skapar kundvärde till att skapa effektiva flöden som levererar detta värde.

Kundvärde

Kundvärde handlar om att vi skapar oss förståelse för vilka vi har som kunder och vilka behov de har. Utifrån detta planerar vi vårt arbete för att tillgodose behoven och leverera det som skapar värde utifrån kundens perspektiv. Vi strävar efter att eliminera aktiviteter som inte tillför värde för kunden.

Standardiserat arbete

En förutsättning för att leverera god kvalitet på ett effektivt sätt är att arbeta standardiserat. Det är inte bara viktigt vad vi gör utan också hur vi utför våra arbetsuppgifter. Genom att alla i gruppen utför samma arbetsmoment likadant varje gång skapar vi förutsägbarhet och förutsättningar för att förbättra vårt gemensamma arbetssätt.

Flöde

Flöde handlar om hur en produkt eller ett ärende förädlas från första till sista steget i en arbetsprocess. Strävan är att göra detta så fort som möjligt utan att riskera försämrad kvalitet eller kundnöjdhet. Det gör vi genom att dagligen eliminera orsaker till störningar och genom att ta bort väntetider och slöserier.

Kvalité

Vårt kvalitetsarbete bygger på att vi gör rätt från början och att det ska vara lätt att göra rätt. Genom att uppmärksamma kvalitetsbrister på ett tidigt stadium kan vi hålla ner våra kostnader samtidigt som vi spar tid och skyddar vår kund från problem.

Lärande organisation

I en lärande organisation är det en naturlig del att inte bara producera, utan också förbättra arbetet. Ledarna i organisationen utvecklar medarbetare och grupper till att vilja och kunna bidra i förbättringsarbetet.