Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Kiinaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Inission AB (“Inission” tai ”Tarjouksentekijä”) aloitti 8.9.2022 pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista Enedo Oyj:n (”Enedo”) liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole Tarjouksentekijän tai Enedon hallussa (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen hyväksymisaika päättyi 29.9.2022 klo 16:00 (Suomen aikaa).

Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan Ostotarjoukseen tarjotut osakkeet edustavat noin 15,42 prosenttia kaikista Enedo Oyj:n osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Näistä yhteensä 295 Enedon osakkeenomistajaa (yhteensä 3 932 851 Enedon osaketta) on valinnut Ostotarjouksessa käteisvastikkeen ja yhteensä 1 824 Enedon osakkeenomistajaa (yhteensä 6 630 428 Enedon osaketta) on valinnut Ostotarjouksessa osakevastikkeen.

Yhdessä Inissionin jo ennen Ostotarjousta omistamien osakkeiden kanssa kaikki Ostotarjoukseen hyväksytysti tarjotut osakkeet edustavat noin 95,85 prosenttia Enedon kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Käteisvastike maksetaan Ostotarjouksen pätevästi hyväksyneille Enedon osakkeenomistajille Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti 5.10.2022. Tarjoavien osakkeenomistajien tosiasiallisen maksun vastaanottaminen on riippuvainen rahalaitosten maksunvälityksen käsittelyn kestosta.

Osakevastike maksetaan Ostotarjouksen pätevästi hyväksyneille Enedon osakkeenomistajille Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti arviolta 20.10.2022. Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti osakevastikkeena maksetaan 0,086 Inissionin uutta B-sarjan osaketta kutakin Enedon osaketta vastaan. Osakevastikkeen toteuttamiseksi Inissionin hallitus on tänään päättänyt suunnatusta osakeannista osakevastikkeen valinneille Ostotarjouksen pätevästi hyväksyneille Enedon osakkeenomistajille. Osakeannissa annettavien uusien Inissionin B-osakkeiden kokonaismäärä on 338 225. Osakkeiden merkintähinta maksetaan apporttina 3 932 851 Enedon osakkeella, jotka on arvostettu hintaan EUR 0,26 (SEK 2,83) per osake.

Koska Tarjouksentekijän omistusosuus Enedossa tulee Ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena ylittämään 90 prosenttia Enedon osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, Tarjouksentekijä aikoo käynnistää osakeyhtiölain 18 luvun mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn. Lunastusmenettelyssä Tarjouksentekijä tulee vaatimaan, että jäljellä olevien osakkeiden lunastushinnaksi vahvistetaan lunastusmenettelyssä enintään 0,26 euroa osakkeelta, joka vastaa Tarjouksentekijän Ostotarjouksessa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti maksamaa käteisvastiketta.

Tarjouksentekijä aikoo hakea Enedon osakkeiden poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalta niin pian kuin soveltuvien lakien ja määräysten sekä Nasdaq Helsingin sääntöjen nojalla on luvallista ja käytännössä mahdollista.

 

Inission AB

HALLITUS

Lisätietoa
Fredrik Berghel, Inissionin toimitusjohtaja
+46 732 02 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Inission AB / Tiedote 3.10.2022 klo 18:30 (Suomen aikaa)

Inissionista
Inission on kannattava kokonaistoimittaja, joka tarjoaa Pohjoismaiden alueen vaativille teollisuusasiakkaille korkealaatuisia elektronisia ja mekaanisia tuotteita. Inissionin palvelut kattavat tuotteen koko elinkaaren kehityksestä ja suunnittelusta teollistamiseen, volyymituotantoon ja jälkimarkkinoihin. Yhdistämällä tämän logistiikkapalveluihin ja tuotantoon, joka perustuu joustavuuteen, asiakkaisiin sopeutumiseen sekä lyhyisiin toimitusaikoihin, olemme luoneet erittäin kilpailukykyisen tarjontakokonaisuuden. Inissionilla on tuotantoyksiköt Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa. Inissionin liikevaihto oli 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella noin 1 003 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 94 miljoonaa euroa) ja sen palveluksessa työskentelee noin 520 henkilöä. Inission on listattu Ruotsissa Nasdaq First North Growth Market markkinapaikalla ja sen hyväksyttynä neuvonantajana toimii Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73).

Yhtiön tiedotteet löytyvät seuraavasta osoitteesta: www.inission.com/investor-relations

Inission AB: y-tunnus 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad