Inission-logo

Inission AB (julk.) järjesti ylimääräisen yhtiökokouksen maanantaina 16.1.2023. Kokous päätti kaikki esitetyt asiat hallituksen esityksen mukaisesti.

Olle Hultenberg valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksessa oli edustettuna 54,7 prosenttia osakkeista, mikä vastaa 58,7 prosenttia äänistä.

Yhtiökokouksen päätökset

– Kokouksessa päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhden tai useamman kerran uudesta osakeannista seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, osakkeenomistajien etuosto-oikeudella tai ilman. Maksu on suoritettava käteisenä, korvaamalla, kuittaamalla tai muihin erityisehtoihin yhdistettynä. Tämän valtuutuksen avulla yrityksen osakekantaa ja osakkeiden määrää voidaan kasvattaa enintään 4 000 000 B-osakkeella.

Osakkeenomistajien etuosto-oikeudesta voidaan poiketa, jotta yritys pystyy suorittamaan osakeannin saadakseen pääomaa lisähankintoja varten. Mikäli osakkeenomistajien etuosto-oikeudesta poiketaan ja mikäli maksu suoritetaan luontoissuorituksena, merkintähinnan on oltava mahdollisimman lähellä osakkeen markkina-arvoa. Hallituksella tai hallituksen nimittämällä henkilöllä on oikeus tehdä rekisteröinnin yhteydessä mahdollisesti tarvittavia virallisia muutoksia valtuutuspäätökseen.

– Kokous hyväksyi hallituksen esityksen 200 000 B-sarjan osakkeen suunnatusta osakeannista johtavassa asemassa oleville avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

Avainhenkilöt, joita ovat apulaisjohtajat ja Inission-konsernin johto, saavat oikeuden merkitä osakkeita. Osakkeiden merkintään oikeutettuja henkilöitä on yhteensä 12, ja pienin allokoitava määrä on 1 678 osaketta (noin 50 000 SEK).

Merkintähinta on 29,79 SEK, joka vastaa yrityksen B-sarjan osakkeen keskimääräistä lukumäärällä painotettua hintaa 8 prosentin alennuksella First North Stockholm -markkinapaikalla 10 kaupantekopäivän aikana aikavälillä 7–20.12.2022. Preemio on siirrettävä vapaaseen ylikurssirahastoon. Edellytyksenä osakkeiden jaolle on se, että merkitsijä solmii sopimuksen kiinteästä sijoituksesta 12 kuukauden ajaksi siitä, kun osakkeet rekisteröidään Ruotsin yritysrekisteriin, mikä oikeuttaa merkintähinnan. Osakeannin tarkoituksena on mahdollistaa avainhenkilöiden henkilökohtainen sitoutuminen omistuksen kautta, mikä todennäköisesti lisää heidän mielenkiintoaan yrityksen toimintaan ja tuloskehitykseen sekä lisää osallistujien motivaatiota ja yhteenkuuluvuutta yrityksen ja sen omistajien kanssa. Koska yrityksen osakkeilla käydään vähän kauppaa, tämä saavutetaan parhaiten suunnatulla osakeannilla.

Osakeannin avulla osakepääoma voi nousta enintään 8 338,86 SEK. Osakemerkinnän on tapahduttava viimeistään 20.1.2023 ja maksun viimeistään 27.1.2023. Uudet osakkeet tuottavat osinko-oikeuden ensimmäisen kerran sinä osingon täsmäytyspäivänä, joka on lähinnä uusannin rekisteröintiä Ruotsin yritysrekisteriin.

Osakeanti vastaa enintään noin 1,0 prosentin laimennusvaikutusta.

Lantvärnsgatan 4, Karlstad
16.1.2023

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Fredrik Berghel, Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Tietoja Inissionista

Inission toimittaa räätälöityjä huipputasoa edustavia teollisuuselektroniikan ja -mekaniikan valmistuspalveluita ja tuotteita kokonaisratkaisuina. Palvelumme kattavat tuotteen koko elinkaaren kehityksestä ja suunnittelusta teollistamiseen, volyymituotantoon ja huoltopalveluihin.

Inission toimii Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Virossa, Italiassa, Yhdysvalloissa ja Tunisiassa. Kokonaisliikevaihto viimeisten 12 kuukauden aikana oli 1,7 miljardia SEK. Yrityksen palveluksessa oli 900 henkilöä. Inission on listattu Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla ja Nordic Certified Adviser AB toimii sen hyväksyttynä neuvonantajana.

Raportit on arkistoitu osoitteessa  https://www.inission.com/investor/.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Yritystunnus 556747-1890