Välimiesoikeus on vahvistanut Inission AB:n lunastusoikeuden Enedon vähemmistöosakkeisiin ja kaupankäynti Enedon osakkeilla keskeytetään

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimittämä välimiesoikeus on Enedo Oyj:n (”Enedo”) vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn yhteydessä käsittelyratkaisussaan vahvistanut, että Inission AB:llä (”Inission”) on oikeus lunastaa Enedon vähemmistöosakkeet ja että Inissionilla on oikeus saada vähemmistöosakkeet omistukseensa asettamalla välimiesoikeuden hyväksymä vakuus lunastushinnan ja sille kertyvän koron maksamiseksi.

Enedo tiedotti 8.3.2023, että Enedon hallitus on päättänyt hakea julkisen kaupankäynnin lopettamista Enedon osakkeilla ja osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalta siten, että pörssilistalta poistaminen Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäynnin kohteena olevien Enedon osakkeiden osalta tapahtuisi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Inission on saanut osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa lunastusmenettelyssä omistusoikeuden kaikkiin Enedon osakkeisiin.

Lunastusoikeuden vahvistamisen johdosta Nasdaq Helsinki keskeyttää kaupankäynnin Enedon osakkeilla 30.5.2023 ennen kaupankäynnin alkamista. Omistusoikeus vähemmistöosakkeisiin siirtyy Inissionille, kun välimiesoikeuden hyväksymä vakuus on asetettu, jonka odotetaan tapahtuvan arviolta 2.6.2023. Vakuuden asettamisesta ja Enedon osakkeiden pörssilistalta poistamisesta tiedotetaan erikseen.

 

Lisätietoa
Fredrik Berghel, Toimitusjohtaja Inission AB
+46 73 202 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Tiedot on toimitettu julkaistavaksi 30.5.2023 klo 08:45 CET