Inission Academy


Sprunget ur Inspirit och vår strävan att alltid bli bättre kommer Inission Academy.

Vi är övertygade om att vårt bidrag till våra kunders framgång går genom våra kompetenta och engagerade medarbetare. Därför är det viktigt att samtliga medarbetare utvecklas och har roligt på jobbet. Kompetensutveckling sker i huvudsak i det dagliga arbetet, genom att växa med sina arbetsuppgifter och vara delaktig i att utveckla dessa. Individuella medarbetarsamtal säkerställer att medarbetarna har möjlighet att påverka sin egen arbetssituation.

För att utveckla våra medarbetares individuella och kollektiva förmåga har vi även etablerat Inission Academy. Genom Inission Academy erbjuder vi våra medarbetare kurser och kompetensutveckling inom en rad olika områden. Vi använder oss av både externa och interna utbildningar för att utveckla medarbetarna inom ledarskap, projektledning, lean, inköp, produktion och ekonomi.

Genom att skapa förutsättningarna för ett livslångt lärande kan vi anta branschens nuvarande och framtida utmaningar.

Relaterat:
Intervju med Inission Academy-gruppen
Pressmeddelande – nu startas Inission Academy


För mer information om Inission Academy kontakta:

Thomas ÅströmThomas Åström, Chief Lean Officer Inission AB
thomas.astrom@inission.com,
+46 707 98 99 90