Produktunderhåll

Teknikutvecklingen står aldrig stilla och elektroniska produkter kommer förr eller senare att bytas ut. Vi tar därför fram en eftermarknadsplan tillsammans med dig som kund. Genom att ta kontroll över LTB-komponenter och förlänga deras livslängd maximerar vi produktens avkastning.

När tiden är inne föreslår vi proaktivt en ny produktgeneration för att ersätta den befintliga produkten. Många ser detta steg som slutet, men vi ser det som en ny början.

Produktunderhåll inkluderar
Visa
Stäng
  • Eftermarknadsplan
  • Optimerad livslängd
  • LTB-hantering
  • EOL omdesign
  • Projektidé för ny generation

Livscykelhantering

Våra kunders produkter har lång livslängd. Det är möjligt eftersom vi ser till att utveckla, förfina och tillhandahålla service längs vägen. Våra tjänster säkerställer att allt vi producerar ger högsta värde och totalekonomi under hela livscykeln. Det är naturligtvis en trygghet du alltid har som kund hos oss. Vi kallar det livscykelgaranti.

Inkuranshantering

Vi säkerställer att inkurans hanteras som en integrerad del av utveckling, produktion och driftstöd för att minimera kostnader och förbättra leveransprecision under produktens livscykel.

Vi tar hänsyn till livslängden för alla komponenter i din produkt med en plan för att byta ut föråldrade delar när de åldras.

Reparation

Så småningom kommer vissa produkter vi tillverkar åt dig att kräva någon form av reparation, renovering, modifieringar eller uppgradering. Som din strategiska partner arbetar vi nära tillsammans för att ta fram en plan för att möjliggöra en sömlös övergång från volymproduktion till eftermarknadsstöd.

Vi uppgraderar din produkt till den senaste mjukvaran, inspekterar och testar den innan vi returnerar den till dina slutanvändare eller lagrar den för framtida beställningar. Vi använder spårning för att hantera vår reparationsprocess, vilket säkerställer spårbarhet och konsekventa handläggningstider. Uppgraderingsplanen är baserad på dina volymproduktionsprognoser som är skräddarsydda för dina produktkrav och slutanvändarens förväntningar.

Kontakt

"Ring mig idag om du vill veta mer om produktunderhåll eller om du vill diskutera en eftermarknadsplan för din produkt."
Per Jennel
Business Development Manager