Inissions framgång beror mycket på engagemanget och kompetensen hos våra medarbetare. För att fortsätta vara framgångsrika måste vi ge våra medarbetare möjlighet att utvecklas. Utifrån den insikten grundades Inission Academy, en långsiktig satsning med syfte att utveckla kompetens och kunskap.

Utbildningar

Genom Inission Academy erbjuder vi våra anställda utbildning inom en rad olika områden. Vi använder både interna och externa instruktörer för att utveckla medarbetare inom ledarskap, projektledning, LEAN, inköp, produktion och ekonomi. Majoriteten av våra utbildningar leds av egen personal. Det skapar trovärdighet och symbolvärdet av att utveckla varandra.

Positiva effekter

Individens utveckling och möjligheten att växa som person, stärker företagskulturen och bidrar till Inissions fortsatta lönsamhet och tillväxt.

Kontakt

"Kontakta mig om du vill veta mer om Inission Academy"