Industrialisering

I denna fas erbjuder vi tillgång till ett specialiserat kundteam, kompletterat med experter från leverantörskedjan. Kundteamet arbetar tillsammans med utvecklingsteamet med stöd av en systematisk arbetsmetod. Tillsammans tittar vi på produktens kostnadsdrivare och säkerställer materialval, materialtillgänglighet, försörjningskedja, produktionseffektivitet och optimal avkastning på kapital under hela produktens livscykel.

Uppmärksamheten på detaljer i kombination med vår erfarenhet, gör att produkten kommer ut på marknaden snabbare – med rätt kvalitet och ett konkurrenskraftigt pris.

Design för tillverkning

Produktdesignen har en betydande och direkt påverkan på produktkostnaden under hela produktens livscykel. Därför är det viktigt att överväga så många kostnadsdrivare som möjligt så tidigt som möjligt. Vår Design for Excellence tjänst (DfX) identifierar potentiella problem i produkten medan den fortfarande är i designprocessen. Vårt mål med DfX är snabb och kostnadseffektiv produktmontering med ökad kvalitet. I vår DfX-strategi fokuserar vi på fem olika områden:

Tillverkning, montering, testbarhet, kvalitet och kostnader

Testutveckling

Testutveckling rekommenderas i utvecklings- och industrialiseringsstadiet. Inission har en testutvecklingsavdelning med flera testingenjörer med lång erfarenhet. LabVIEW, TestStand och Python används för testautomatisering, tillsammans med XJTAG boundary scan för digital testning av PCBA.

Verktyg & fixturer

Våra verktyg och fixturer är baserade på kundens produktdesign, monteringsprocesser och kvalitetskontrollbehov. Vi använder både skräddarsydda och standardiserade verktyg och fixturer för att öka effektiviteten, förbättra metoder och minska kostnaderna, vilket gör att du som kund kan fokusera på dina kärnkompetenser.

Arbetsinstruktioner

Våra arbetsinstruktioner är nödvändiga och ser till att våra medarbetare genomför en uppgift på samma sätt varje gång. Den är speciellt utformad för att säkerställa metoder, timing och upprepning av processerna. Att eliminera även den minsta variation i hur ett jobb slutförs innebär att vi får effektivare arbete, högre produktivitet och färre misstag.

Optimering av leverantörskedjan

Vi har en effektiv och hållbar infrastruktur som gör det möjligt för partners att utbyta information upp och ner i leverantörskedjan. Vårt upplägg hjälper till att hantera och optimera processer såsom flöden, operativ logistik, lagernivåer, prognoser och resursplanering. Sammantaget säkerställer det bättre samarbete med leverantörer, bättre kvalitetskontroll, fraktoptimering, minskade lager- och omkostnader, starkare kassaflöde och bättre synlighet och dataanalys.

Logistik & distribution

På Inission är vi vana vid att arbeta med integrerad logistik och sköta distributionen direkt till kundens kund, vilket sparar både tid och energi för dig som kund.

Integrerad logistik är också en stor fördel om en produkt skulle ha ett fel eller behöver repareras. Vi har redan all orderinformation och kan ta emot returnerade produkter snabbt och effektivt och hantera dem snabbare.

Kontakt

"Ring mig idag om du vill diskutera dina industrialiserings- och tillverkningsbehov."
Per Jennel
Business Development Manager
"Om du vill lära känna oss ännu bättre, eller om du har ett projekt eller en idé som du vill diskutera – tveka inte, ring mig idag."