Vad vi gör varje dag

Inission erbjuder skräddarsydd utveckling och tillverkning av elektroniska och mekaniska produkter. Vi förverkligar våra kunders visioner och maximerar produktens värde och totalekonomi över tid.

Vi verkar i Norra Europa med en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion. Som investerare kan du hitta oss på Nasdaq First North Growth Market.

Strategi

Vi verkar utifrån våra värderingar. Vi visar och erbjuder utmärkt prestanda. Vi växer organiskt genom ökad konkurrenskraft och effektivitet. Vi växer genom förvärv.

Vision

Genom att leda utvecklingen i branschen blir vi den bästa totalleverantören, både för kunden och kundens kund.

Mission

Vi har en stark övertygelse om att vår bransch kan förändras och förbättras och att vi hela tiden måste leverera ett ännu högre värde till dig som kund. För att bli framgångsrika har vi åtagit oss att ta ledningen och aldrig låta vårt engagemang sina. Vårt uppdrag – de nöjdaste kunderna.

Löfte

Med vår kunskap, engagemang och passion för att förverkliga visioner maximerar vi produktens värde och totalekonomi över tid.

Värderingar

Våra värderingar speglar Inissions kultur och det vi gemensamt ställer upp på och agerar utifrån. De vägleder oss också till de rätta och hållbara besluten. Värderingar byggs över lång tid och kommer inifrån företaget, från medarbetarna själva, och har mejslats ut på utbildningar och i workshops. Värderingar ska komma naturligt och genomsyra allt det Inission gör och verkar för.

LEAN

Inom Inission har vi etablerat fem principer som vägleder oss hur vi organiserar vår verksamhet för att stärka vår konkurrenskraft. Principerna hänger ihop – från vår förståelse av vad som skapar kundvärde till att skapa effektiva flöden som levererar detta värde.

Hållbarhet

Inission har höga ambitioner inom hållbarhet. I vår roll som kontraktstillverkare samarbetar vi med både kunder och leverantörer för att bidra till en hållbar utveckling och framtid. Vi tar ansvar genom att ta med alla tre perspektiven; miljö, social och ekonomisk hållbarhet.

Kvalité & Policy

Vi menar att kvalitet inte bara handlar om väl fungerande, hållbara produkter med lång livslängd. Det är också en fråga om leveransprecision, optimerad ekonomi och goda kundrelationer. Som en del av vår ISO-certifiering, mäter vi kontinuerligt kundnöjdheten – för det är du som kund som avgör om vi uppnår den kvalitet vi eftersträvar.

Våra fabriker

Vårt ekosystem av fabriker runt om i Norra Europa lämpar sig för all elektronik och mekanisk produktion, samt komplett montering av färdiga produkter. Vår lokala närvaro gör att vi kan arbeta nära som partners samtidigt som hela vår grupps styrkor och förmågor står till ditt förfogande.

Historik

Vår resa från slutet av 80-talet och början av 90-talet till där vi är idag – En av Norra Europas ledande totalleverantör av elektronik och mekanik med passion för att förverkliga visioner.