Utveckling HW, SW & Test

Genom att involvera Inission tidigt, helst på idéstadiet, kan vi försäkra din produkts funktion och minska tillverkningskostnaderna med upp till 30%. Med vår kunskap och erfarenhet kan vi ta ett helhetsansvar och presentera ett koncept utifrån dina produktkrav.

Tillsammans planerar vi HW, SW & Test utvecklingsprojektet noggrant och kostnaden beräknas. Resultatet av krav, prioriteringar och risker avseende funktionalitet och prestanda ger en designspecifikation och ett ”proof of concept”. Konstruktionen verifieras och tester utförs mot kravspecifikationen och projektet dokumenteras.

Inission Innovate

Inission Innovate AB är vårt eget utvecklingshus som erbjuder krävande industrikunder utvecklingstjänster inom elektronik. Ingenjörerna arbetar både hos kund, när kompetens krävs, och med interna projekt där totalansvaret tas för leveransen, från utveckling till eftermarknad.

Hård- och mjukvaruutveckling

Vi levererar en tjänst för alla företag som behöver antingen ett komplett projekt med elektronik och inbäddad programvara eller någon del av processen. Vår designtjänst levererar de dokument som ligger till grund för certifiering och tillverkningen av produkten. 

Design för tillverkning

Produktdesignen har en betydande och direkt påverkan på produktkostnaden under hela produktens livscykel. Därför är det viktigt att överväga så många kostnadsdrivare som möjligt så tidigt som möjligt. Vår Design for Excellence tjänst (DfX) identifierar potentiella problem i produkten medan den fortfarande är i designprocessen.

Vårt mål med DfX är snabb och kostnadseffektiv produktmontering med ökad kvalitet. I vår DfX-strategi fokuserar vi på fem olika områden:

Tillverkning, montering, testbarhet, kvalitet och kostnader

Testutveckling

Våra hård- och mjukvaruplattformar med kund- och industristandarder används för att utveckla kostnadseffektiva testutvecklingsstrategier på komponent-, delmontage och färdiga produktnivåer med hjälp av kundutrustning- och eller industristandardiserade hård- och mjukvaruplattformar.

Inission förser kunder med kompletta lösningar för en mängd olika testkrav, från funktionstestning till miljöstresstester. Våra testutvecklingstjänster optimerar testtäckning och tillverkningseffektivitet.

Kontakt

"Ring eller mejla mig om du vill veta mer om Inissions elektroniska utvecklingstjänster."
Elisabeth Nilsson VD Inission Innovate AB_kontakt
Elisabeth Nilsson
"Ring eller mejla mig om du vill veta mer om Inissions testtjänster."
Kjetil Blokkum
Business Developer