Hållbarhet som en integrerad del av vår verksamhet

Inission har höga ambitioner inom hållbarhet. I vår roll som kontraktstillverkare samarbetar vi med både kunder och leverantörer för att bidra till en hållbar utveckling och framtid. Vi tar ansvar genom att ta med alla tre perspektiven; miljö, social och ekonomisk hållbarhet. Till dig. För världen. För evigt.

UN Global Compact

Inission har beviljats medlemskap i FN:s Global Compact. Som ett resultat av detta stödjer och arbetar vi med FN:s Global Compact och de tio principerna inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, samt Agenda 2030.

GHG-beräkningar inom scope 1, 2 och 3

För att vidareutveckla vårt hållbarhetsarbete och för att möta det nya CSRD-direktivet om företagens hållbarhetsrapportering, samarbetar Inission med South Pole. Utifrån det nya direktivet kommer de att genomföra kvalitetssäkrade och kompletta växthusgasberäkningar inom scope 1, 2 och 3. Vi tar även ansvar för våra oundvikliga utsläpp genom att stödja certifierade klimatprojekt utvecklade av South Pole, vilket bidrar till Inissions prioriterade globala hållbarhetsmål.

Mål som är centrala för vår verksamhet

Inission arbetar med fyra hållbarhetsmål som är centrala för vår verksamhet: kundnöjdhet, medarbetarengagemang, hälsosam närvaro och miljö. Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete i vår årsredovisning.

Bhadla Solar Park

För att kompensera för de små utsläpp vi har haft under året, har vi också engagerat oss i Bhadla Solar Park, ett klimatprojekt i Indien som syftar till att skapa arbetstillfällen samtidigt som det minskar utsläppen. Området har drabbats hårt av klimatförändringar men där finns stor potential för solenergi. Bhadla Solar Park är mer än 100 gånger så stor som Sveriges största solcellspark. Vårt engagemang bidrar till att spara utsläpp på cirka 250 ton CO2.