I korthet
2007 – EDC förvärvas
2009 – FABEC med fabriker i Göteborg och Tallinn förvärvas
2011 – Inissionkoncernen lanseras med fabriker i Munkfors, Tallinn och  Göteborg. Triab i Stockholm förvärvas.
2012 – Mikromakarna i Pajala förvärvas
2015 – Montronic i Sösdala förvärvas
2016 – SKEAB i Stockholm förvärvas. Onrox förvärvas (Borås, Malmö). Inission Malmö invigs (Montronic + Onrox Malmö). Inission Borås invigs (Göteborg + Onrox Borås)
2017 – Inission Stockholm invigs (Triab + SKEAB)
2018 – Speed Production förvärvas (Borås). Simpro Holding förvärvas (Trondheim, Løkken Verk)
2019 – Sweco Elektronik i Västerås förvärvas
2020 – HY-Tech Comp i Lohja och Lagedi förvärvas
2021 – ägandet av Enedo Oy inleds
2022 – MLB Electronics i Lohja förvärvas
2024 – Enedo 100% förvärvat. AXXE AS i Halden förvärvas


Under mitten av 2000-talet hade både EDC och FABEC sina storhetsperioder, med en sammanlagd omsättning på 500 miljoner och över 350 anställda. Den andra hälften av 00-talet tyngdes av den ekonomiska krisen och 2007 fick EDC nya ägare. Efter en satsning på effektivare processer och införandet av LEAN-tänkande i organisationen, återhämtade EDC sin position på marknaden 2008, och det var dags att blicka framåt. 2009 köptes FABEC upp av EDC och en ny koncern bildades.

 

Inission gör entré

Under 2010 utvecklades den nya koncernen till en konkurrenskraftig och dynamisk totalleverantör av tjänster inom elektroniktillverkning och förvaltning. Det var hög tid att visa upp koncernens nya sida, och våren 2011 bytte bolagen namn och samlades under det gemensamma varumärket Inission – branschens första totalleverantör.

 

Noteringen

Inissionkoncernen fortsatte att växa genom att förvärva och förbättra strategiskt utvalda verksamheter. 2011 förvärvades Triab Elektronik (senare Inission Triab) och året därpå köptes Mikromakarna i Pajala upp (senare Inission Pajala). Inission blev också 2013 största ägare i finska kontraktstillverkaren Incap Oyj . Under våren 2015 tog styrelsen beslutet att Inission skulle noteras,  en naturlig utveckling då bolaget växt såväl organiskt som genom framgångsrika förvärv. Den 10 juni 2015 var en stor dag för Inission då huvudägarna Olle Hulteberg och Fredrik Berghel äntligen fick ringa i klockan och därmed tillkännage att handeln i Inission AB:s aktier inletts på Nasdaq First North i Stockholm.

 

7 dotterbolag

För att bland annat kunna erbjuda kunderna en bättre geografisk närhet i Skåne, Småland och Öresundsregionen förvärvades Montronic AB i Sösdala sommaren 2015 (nu Inission Montronic). Inission hade redan många kunder i Mälardalen och Stockholm och i april 2016 blev de fler genom uppköpet av SKEAB Elektronik AB. Inission hade då sex dotterbolag som täckte in hela Sverige. Inission Pajala i Norrland, Inission Munkfors i Värmland, Inission Göteborg, Inission Montronic i Skåne och Inission Triab och Inission SKEAB i Stockholm. Inissionkoncernen bestod också av det helägda dotterbolaget Inission Tallinn i Estland. Tack vare ägandet i Incap Oyj hade Inission också tillgång till en stor produktionsenhet i Bangalore, Indien. Tillsammans kunde nu Inission möta kundernas förväntningar i alla avseenden.

 

Inission dubblerar sin omsättning

I juni 2016 kom nyheten om att Inission köpt upp Onrox Group, innehållande fabriker i Malmö , Borås och ett danskt säljbolag. Med en köpeskilling på 40 miljoner kr skulle det bli Inissions största affär hittills och nu näst intill dubblerades årsomsättningen från 340 till väl över 600 miljoner kr. Under tiden pågick en sammanslagning av fabrikerna i Stockholm som skulle resultera i en nästa generations mönsterfabrik. I och med förvärvet av Onrox Group fanns nu möjligheten att skapa var sin slagkraftig enhet i Göteborg och Öresundsregionen som skulle göra Inission till en spelare att räkna med i alla storstadsregionerna.

 

Nya slagkraftiga enheter

Efter uppköpet av Onrox följde en intensiv period då inte mindre än tre samlokaliseringar genomfördes på mindre än ett år. Syftet med dessa var att samla all kompetens och resurser på ett och samma ställe och på så vis skapa slagkraftiga enheter i alla Sveriges storstadsområden. Inission Triab och Inission Skeab blev Inission Stockholm, Inission Montronic och Onrox Malmö blev Inission Malmö, Inission Göteborg och Onrox Borås blev Inission Borås.

Samlokaliseringarna ledde till att Inission nu kunde erbjuda sina kunder en helt ny dimension av produktionskapacitet, bredare kompetens och högre flexibilitet. Det skapade också goda möjligheter till fortsatt expansion. I slutet av 2017 hade Inission fem fabriker i Sverige (Stockholm, Malmö, Borås, Pajala och Munkfors) och en i Estland (Tallinn).

 

Inission tar steget in på den norska marknaden

Geografisk närhet till kunderna är en viktig del av Inissions strategi och med ett flertal norska bolag i kundportföljen sökte Inission efter ett lämpligt bolag att förvärva i vårt grannland i väster. Den efterlängtade etableringen skedde i slutet av 2018 då Inission förvärvade det välskötta bolaget Simpro Holding AS med verksamheter i Norges teknikmecca Trondheim och Løkken Verk. Simpro var då Norges femte största kontraktstillverkare av elektronik med en omsättning på 184 miljoner norska kronor. Nu var Inission, med  en omsättning på nära 1 miljard kronor, på god väg att kvala in bland de topp 5 största elektroniktillverkarna i Norden.

 

Mer utveckling & konstruktion

I början av 2019 enades styrelse och ledning om att även utveckling skulle vara en del av Inissions strategi. I april samma år förvärvade Inission Sweco Elektronik i Västerås – en fabrik med både en produktionsdel och en utvecklingsdel. Det innebar att Inission nu kunde börja erbjuda mer utveckling och konstruktion. Idag heter Inissions affärsområde för utvecklingstjänster Inission Innovate och planen är att fortsätta växa på flera geografier i närheten av Inissions befintliga EMS-fabriker.

 

Mekanik

I början av 2020 stärkte Inission sin position som komplett kontraktstillverkare genom förvärvet av HY-Tech Comp Oy, ett bolag med fabriker i Lohja (Finland) och Lagedi (Estland). Som en tillverkande tjänsteleverantör inom såväl elektronik, mekanik och elektromekanik resulterade förvärvet i att Inission breddade sitt produktutbud till sina kunder. Nu hade Inission fabriker i nio orter runt om i Norden – Stockholm, Västerås, Munkfors, Borås, Malmö, Løkken Verk, Tallinn, Lagedi och Lohja.

 

Expansion på den finska och norska EMS-marknaden

I början av 2022 förvärvade Inission MLB electronics, en av Finlands mest erfarna och respekterade kontraktstillverkare av elektronik med ett brett utbud av tjänster genom hela tillverkningsprocessen. Motivet var stärkt position och närvaro i Finland. Under 2023 flyttades all MLBs kapacitet, resurser och kompetens till Inission Lohja för för att utnyttja de fördelaktiga synergier som dessa organisationer kan ge varandra. Idag är bolagen fusionerade under namnet Inission Lohja Oy.

Med liknande motiv förvärvade Inission det välrenommerade EMS-företaget AXXE AS i början av 2024. AXXE har kunder inom flera olika segment så som off-shore, kommunikation och IoT och industri. Genom förvärvet av det Haldenbaserade bolaget utökade Inission sin geografiska närvaro i södra Norge och stärkte därmed sin position i området.

 

Ett nytt affärsområde

Kraftelektronik är en viktig faktor för elektrifieringen och i början av 2021 beslutade Inission att påbörja resan som 2024 skulle leda till 100% ägande av Enedo Oy. Till skillnad mot Inissions övriga bolag, som är kontraktstillverkare av elektronik och mekanik (EMS), är Enedo ett produktbolag (OEM) som utvecklar, tillverkar och säljer elektroniska strömförsörjningsaggregat och system under eget varumärke. Enedo har verksamheter i Finland, Italien, USA och Tunisien.

 

 


2023 hade Inissionkoncernen i snitt 1 070 medarbetare och en omsättning på 2,2 miljarder kr. Inissions erbjudande är idag uppdelat i två affärsområden; kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter (EMS) under varumärket Inission och kraftelektronik och system (OEM) under varumärket Enedo.