Värderingar

Värderingarna avspeglar Inissions kultur och det vi gemensamt ställer upp på och agerar utifrån. De vägleder oss också till de rätta och hållbara besluten. Värderingar byggs över lång tid och kommer inifrån företaget, från medarbetarna själva, och har mejslats ut på utbildningar och i workshopar. Värderingar ska komma naturligt och genomsyra allt det Inission gör och verkar för.

Attityd

Vi vill vara involverade och sträva efter att förbättra samt uppmuntra lagarbete genom att dela information och kunskap.

Flexibilitet

Vi anpassar oss efter situationen, är nyfikna och har inställningen att alla problem har en lösning.

Precision

Alltid i rätt tid och med rätt kvalitet.

Förtroende

Vi är ärliga och håller våra ord och löften.