Insure - volymtillverkning


Att tillverka kompletta elektronikprodukter är kärnan i det vi gör – vi skräddarsyr varje uppdrag efter kundens behov. Vi säkerställer ett upplägg med effektiv volymproduktion, jämn kvalitet och en branschledande leveransprecision genom hela logistikkedjan. Detta ger dig som kund en låg kapitalbindning, optimal totalkostnad och en störningsfri tillvaro. Vi erbjuder ett ekosystem av fabriker med uppdaterade och avancerade maskinparker som passar alla behov inom elektronik och mekanik. Tillsammans med kunden optimerar vi produktens konkurrenskraft.

Vår styrka är att vi ansvarar för hela flödet och vår kund kan fokusera på sin kärnaffär.

Modern, effektiv tillverkning
I våra anläggningar i Stockholm, Västerås, Munkfors, Borås, Malmö, Tallinn, Lagedi, Trondheim och Lohja arbetar vi med alla led i tillverkningsprocessen för avancerad industriell elektronik. I Lohja och Lagedi kan vi även erbjuda mekanik och elektromekanik.

 • Ytmontering
 • Stationsorienterad, semi-automatisk montering
 • Mekanisk montering
 • Våglödning
 • Ingjutning och lackning
 • Systemmontage
 • Instrumentmontage
 • PCBA montering
 • Tunnplåtsbearbetning
 • Skåpproduktion
 • Slutmontering
 • Efterarbete

Varje produkt är unik och kräver noggrann anpassning och optimering av tillverkningsprocessen. Vi avsynar produkterna efter varje led (både manuell avsyning och AOI – Automatic Optical Inspection) och funktionstestar dem efter montering.

Flexibilitet är avgörande
Vi är stolta över vår flexibilitet och höga serviceförmåga. Vi vet att förutsättningar kan ändras snabbt – och vi på Inission är beredda att agera lika snabbt när det händer. Med vår långa erfarenhet av elektroniktillverkning har vi löst många produktionsproblem för våra kunder.

Spårbarhet minimerar felkällor
Vi är noga med att använda standardiserade arbetsmoment tillsammans med ett välutvecklat spårbarhetssystem för att systematiskt upptäcka, isolera och bearbeta eventuella felkällor. Denna metod är en del av det övergripande arbetet med att ständigt förbättra våra processer.


För mer information om Insure kontakta:

Fredric Grahn, Marketing Director Inission AB
fredric.grahn@inission.com, +46 705 94 11 66