Avancerade system på ett enkelt sätt

Ett mycket krävande företag vände sig till lnission med en tydlig uppsättning krav:
Skapa en säker design för kortslutningar. Ingen spänning får läggas till avledarens restspänning. Den ska vara underhållsfri, lätt att installera och enkel att använda.

 

Vi älskar höga krav och som vanligt tog vi oss an uppgiften med entusiasm och levererar nu en komplett box build och blixträknare som sitter på kraftstationer och räknar antalet blixtnedslag.

 


Om du vill lära känna oss ännu bättre, eller om du har ett projekt
eller en idé du vill diskutera – tveka inte, kontakta mig idag

Fredric Grahn, Marketing Director
fredric.grahn@inission.com
+46 705 94 11 66