Inission Pajala varslar sex anställda

Inission Pajala har lagt ett varsel till Arbetsförmedlingen. Sex anställda inom administration och produktion varslas. Förhandlingar med facket har inletts. Syftet är att anpassa organisationen efter den minskade orderingången. Leif Pekkari, Managing Director på Inission Pajala, ser ingen vändning på kort sikt men tror på en ökad orderingång på längre sikt.

För vidare information kontakta:
Leif Pekkari
Managing Director, Inission Pajala
leif.pekkari@inission.com
+46 978 747 08