Bolagsstämmor


Extra bolagsstämma 26 juni 2023:
Årsstämman 4 maj 2023:
Extra bolagsstämma 16 januari 2023:
Årsstämman 5 maj 2022:
Årsstämman 6 maj 2021:
Årsstämman 7 maj 2020:
Årsstämman 8 maj 2019:
Årsstämman 8 maj 2018:
Årsstämman 25 april 2017:
Årsstämman den 27 april 2016:

Kallelse till bolagsstämma sker genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt
på bolagets webbplats, inom sådan tid
som följer av aktiebolagslagen (2005:551).