Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551).

2024 - 8 maj - Årsstämma
Visa
Stäng

Avstämning för utdelning sker den 20 maj 2024.
Utdelningsdag för utdelning är den 23 maj 2024.
Årsstämman fastställde utdelningen till 0,70 SEK per aktie.

2023 - 16 januari - Extra bolagsstämma
Visa
Stäng