Styrelse

 


Olle Hulteberg – Styrelseordförande

Har ingått i Inissions styrelse sedan 2008. Ej oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. Styrelseordförande, marknadschef och operativ ledning för Inission. Civilingenjörsexamen, Maskinteknisk linje vid Chalmers Tekniska Högskola. Född 1962.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot och ägare av IFF Konsult AB.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 5 282 988 varav 960 000 är A-aktier.

 


Margareta Alestig Johnson – Styrelseledamot, vice ordförande

Har ingått i Inissions styrelse sedan 2021. Oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. Civilekonom vid Örebro Universitet. Född 1961.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Erik Thun AB. Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Wallenius Wilhelmsen ASA, styrelseledamot i Brännehylte Lagersystem AB, Svenska Fribrevsbolaget AB och Tjörns Sparbank.
Aktuellt innehav av aktier Inission: 1 326 B-aktier.

 


Hans Linnarson – Styrelseledamot

Har ingått i Inissions styrelse sedan 2017. Oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. Elektroingenjör och fil kand. Hans har haft ett antal olika uppdrag som verkställande direktör i svenska internationella industribolag under mer än 30 år. Han har bl.a. varit VD och Koncernchef för Husqvarna AB. Född 1952.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nibe Industrier AB, ELLWEE AB,
HP Tronic AB och NP Nilsson AB, styrelseledamot i Zinkteknik AB, Nordiska Plast AB och Eolusvind AB.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 1 012 B-aktier.

 


Mia Bökmark – Styrelseledamot

Har ingått i Inissions styrelse 2022. Oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. Civilingenjör vid KTH samt MBA vid Göteborgs Handelshögskola. Född 1967.
Övriga uppdrag: Vice President för R&D and Product Management på Seco Tools AB, del av Sandvik AB. Ordförande i Gunnars Båtturer och Charter AB.
Aktuellt innehav av aktier Inission: 500 B-aktier.

 


Henrik Molenius – Styrelseledamot

Har ingått i Inissions styrelse 2023. Oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. Civilekonom från Högskolan i Karlstad samt har en Global Executive MBA från Handelshögskolan i Köpenhamn. Född 1965.
Övriga uppdrag: Driver två egna bolag och är styrelseledamot i bl.a. J-O Johansson i Varberg AB, Ljungträ AB, Boda Såg i Dalarna AB, Booforsen Fastighets AB, Kontorsbolaget i Karlskoga AB, Strivo AB samt Sparbanksstiftelsen Sörmland.
Aktuellt innehav av aktier Inission: 1 000 B-aktier.

 

 


Koncernledning

 


Fredrik Berghel

VD (sedan 2021)
Född 1967. Civilingenjörsexamen i Maskin, Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag (styrelseuppdrag): VD och styrelseledamot i FBM Consulting AB.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 4 763 012 varav 440 012 är A-aktier.

 


Håkan Rååd

Vice VD (sedan 2020) & Head of Supply Chain Management (sedan 2022)
Född 1967. Civilingenjör Maskinteknisk linje vid Linköpings Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag (styrelseuppdrag): VD och styrelseordförande i Go Infinite, logistik- och verksamhetsutveckling AB.
Aktuellt innehav av aktier i inission: 38 954 B-aktier.

 


John Granlund

CFO (sedan 2023).
Född 1969. Civilekonom med Executive MBA från Handelshögskolan i Göteborg.
Övriga uppdrag (styrelseuppdrag): Inga.

Nuvarande innehav av aktier i Inission: 15 000 B-aktier.

 


Fredric Grahn

Marknadschef (sedan 2023)
Född 1986. Tekniskt gymnasium. Har bred kompetens inom marknad och försäljning och kommer senast från rollen som Sales manager för Inission AB.
Övriga uppdrag (styrelseuppdrag): Inga.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 4 000 B-aktier.

 

 

 

 


Revisorer

På ordinarie bolagsstämma den 2023-05-04 valdes revisionsbolaget PwC till Bolagets revisor för tiden intill utgången av 2024 års årsstämma, med Auktoriserade revisor Martin Johansson som huvudansvarig revisor i moderbolaget. Martin Johansson är född 1967 och har kontorsadress Torsgatan 21, Stockholm. Som revisor i de svenska dotterbolagen i koncernen är revisionsbolaget PwC valda med Auktoriserade revisor Henrik Lindh som huvudansvarig revisor. Henrik Lindh är född 1975 och har kontorsadress Hamntorget 1, Karlstad.

 


Bolagsordning

Bolagsordning_bild

Visa/Ladda ned bolagsordning.pdf