högkvalitativ kraftelektronik och systemlösningar

Enedo Oy

 

Efter en process som började 2021 är Enedo Oy, sedan januari 2024, ett helägt dotterbolag till Inission AB.

Till skillnad mot Inissions övriga bolag som är kontraktstillverkare av elektronik och mekanik (EMS), är Enedo ett produktbolag (OEM) som utvecklar, tillverkar och säljer elektroniska strömförsörjningsaggregat och system under eget varumärke. Bolaget har verksamheter i Finland, Italien, USA och Tunisien med totalt 362 medarbetare under 2023.

Bakgrund till förvärvet av Enedo
Tillväxten inom kraftelektronik drivs av elektrifieringen i samhället. All elektronik, såsom 5G, IoT, batterier, behöver pålitlig strömförsörjning. Kraftelektronik är därför en viktig faktor för elektrifieringen. Tillväxten inom sektorn förväntas bli dubbelt så hög som för EMS, ca 6% årlig tillväxt. Enedo har en stark produktportfölj, gott rykte och en solid kundbas. Enedos produkter har potential att levereras till Inissions kunder och vice versa gäller Enedos kunder. Ett kombinerat erbjudande skulle kunna skapa värde för våra kunder.

Läs mer om Enedo på www.enedopower.com eller i Inissions senaste årsredovisning

Pressmeddelanden relaterat till Enedo:
2024-01-22 Betalning av resterande Enedo-aktier
2023-08-10 Organisationsförändringar inom Enedo och Inission
2023-05-30 Handeln med Enedo-aktien avslutas
2021-02-16 Inission är blivande huvudägare i Enedo