Finansiella rapporter


 

Kommande rapporter

• Bokslutskommuniké – 1 mars 2023
• Årsredovisning – 5 april 2023
• Delårsrapport Q1 – 4 maj 2023
• Årsstämma – 4 maj 2023
• Delårsrapport Q2 – 17 augusti 2023
• Delårsrapport Q3 – 9 november 2023

Externa analyser av Inission AB

ABG Sundal Collier – Commissioned Research/Uppdragsanalys

Analytiker som följer Inission:
Henric Hintze, ABG Sundal Collier
henric.hintze@abgsc.se
+46 8 566 294 89
ABGSC commissioned research

Kapitalmarknadsdag 19/1 kl. 10:00

Länk till Inission presenterar finansiella mål
Den inspelade presentationen från Kapitalmarknadsdagen hittar du här.
OBS registrering krävs.

Årsredovisningar

Inission AB Årsredovisning 2021.pdf
Inission AB Årsredovisning 2020.pdf
Inission AB_Årsredovisning 2019.pdf
Inission AB_Årsredovisning 2018.pdf
Inission AB_Årsredovisning 2017.pdf
Inission AB Årsredovisning 2016.pdf
Inission AB_Årsredovisning 2015.pdf
Inssion AB Årsredovisning 2014.pdf
Inssion AB Årsredovisning 2013.pdf
Inssion AB Årsredovisning 2012.pdf

Delårsrapporter

Inission AB Delårsrapport juli-september 2022.pdf
Inission AB Delårsrapport april-juni 2022.pdf
Inission AB Delårsrapport januari-mars 2022.pdf

Inission AB Delårsrapport juli-september 2021.pdf
Inission AB Delårsrapport april-juni 2021.pdf
Inission AB Delårsrapport januari-mars 2021.pdf

Inission AB Delårsrapport juli-september 2020.pdf
Inission AB_Delårsrapport april-juni 2020.pdf
Inission AB Delårsrapport januari-mars 2020.pdf

Inission AB_Delårsrapport juli-september 2019.pdf
Inission AB_Delårsrapport april-juni 2019.pdf
Inission AB Delårsrapport januari-mars 2019.pdf

InissionAB Delårsrapport juli-september 2018.pdf
Inission AB Delårsrapport april-juni 2018.pdf
Inission AB Delårsrapport januari-mars 2018.pdf

Inission AB Delårsrapport juli-september 2017.pdf
Inission AB Delårsrapport april-juni 2017.pdf
Inission AB Delårsrapport jan-mars 2017.pdf

Inission AB Delårsrapport jun-sept 2016.pdf
Inission AB Delårsrapport apr-jun 2016.pdf
Inission AB Delårsrapport jan-mars 2016.pdf

Inission AB Delårsrapport jan-sept 2015.pdf
InissionAB Delårsrapport jan-juni 2015.pdf

Bokslutskommuniké
Bokslutskommuniké för 2021.pdf
Bokslutskommuniké för 2020.pdf
Bokslutskommuniké för 2019.pdf
Bokslutskommuniké för 2018.pdf
Bokslutskommuniké för 2017.pdf
Bokslutskommuniké för 2016.pdf
Bokslutskommunike för 2015.pdf

Övriga dokument
Bolagsbeskrivning.pdf
Erbjudandehandling (finska).pdf