Finansiella rapporter


 

Presentationer

Kalendarium

  • Delårsrapport Q3 – 9 november 2023

Externa analyser av Inission AB

ABG Sundal Collier – Commissioned Research/Uppdragsanalys

Analytiker som följer Inission:
Henric Hintze, ABG Sundal Collier
henric.hintze@abgsc.se
+46 8 566 294 89
ABGSC commissioned research

Årsredovisningar

Delårsrapporter

Bokslutskommunikéer

Övriga dokument