Tjänster inom området testning

I slutet av 2018 förvärvade Inission elektroniktillverkaren Simpro, med verksamheter i Løkken Verk och Trondheim. Ett år därefter beslutades det om att samlokalisera verksamheterna för att skapa framtidens elektronikfabrik.

Inission Norge har gått från 2300 kvm till 3400 kvm där två tredjedelar av ytan är tillägnad produktion. Ytorna är inte bara större, de är dessutom anpassade för en mer flödesorienterad verksamhet. Bland de nya maskinerna ser vi till exempel en robotiserad lacklinje, kollaborativa robotar och ytmonteringsmaskiner. Tillsammans med den högre automationsgraden har kapaciteten ökat med uppskattningsvis 60–70%.

Inission Norge har lång erfarenhet av boxbuild och volymtillverkning av kretskort. Verksamheten har också en lina för prototyptillverkning, eller som vi kallar det; Inception. Vad som är unikt med Inission Norge är bolagets erbjudande av tjänster inom området testning, som dessutom byggts ut i samband med ombyggnationen.

Tjänster inom området testning
ESS
 (Environmental Stress Screening) är vibrations- och temperaturtestning som tvingar fram latenta defekter och säkerställer att slutprodukten uppfyller önskad pålitlighet. ESS finns att tillgå både under utvecklings- och tillverkningsfasen av en produkt. ESS kan göras på PCBA, underenheter och/eller hela moduler.

Med Test Equipment Development får våra kunder tillgång till sju högutbildade testingenjörer med omfattande erfarenhet och kompetens inom området testning. LabVIEW och TestStand används för testautomatisering tillsammans med XJTAG-gränssökning för digital testning av PCBA.

För mer information kontakta:
Fredric Grahn, Inission Chief Sales Officer
fredric.grahn@inission.com
+46 705 94 11 66