Inission AB (publ) har idag den 9 november släppt sin delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2023. Rapporten i sin helhet: Delårsrapport Q3 2023.pdf

Med anledning av rapporten bjuder Inission in investerare, analytiker och media till en livesändning idag klockan 09.00 CET. Under presentationen kommer Inissions VD Fredrik Berghel att kommentera den publicerade rapporten och besvara frågor. Presentationen hålls på engelska. Efteråt kommer presentationen att finnas tillgänglig på Inissions hemsida under Investor relations.

 

1 juli – 30 september 2023 i sammandrag:

 • Nettoomsättning 515 MSEK (438)
 • EBITA* resultat 45,2 MSEK (27,3)
 • Rörelseresultat EBIT 44,3 MSEK (26,5)
 • Kassaflöde löpande verksamheten 7,8 MSEK (137,6)
 • Soliditet 36% (29)
 • Vinst per aktie före utspädning 1,38 SEK (0,89)
 • Vinst per aktie efter utspädning 1,38 SEK (0,89)

1 januari – 30 september 2023 i sammandrag:

 • Nettoomsättning 1642 MSEK (1332)
 • EBITA* resultat 131,2 MSEK (63,2)
 • Rörelseresultat EBIT 128,7 MSEK (60,8)
 • Kassaflöde löpande verksamheten 68,9 MSEK (81,0)
 • Soliditet 36% (29)
 • Vinst per aktie före utspädning 4,04 SEK (2,34)
 • Vinst per aktie efter utspädning 4,03 SEK (2,33)

*EBITA – rörelseresultat med justering för avskrivning av immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv.

 

Styrelsen för Inission AB lämnar denna delårsrapport 2023-11-09. Denna rapport har inte granskats av Bolagets revisor. Rapporten har upprättats i ett svenskt original och en engelsk översättning. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, VD Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2023 kl. 07:00 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.
Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket de senaste 12 månaderna har resulterat i en omsättning på cirka 2 miljarder kronor med cirka 1000 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på https://www.inission.com/investor/.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747–1890