"Tillsammans bildar vi en solid grund för tillväxt på den finska EMS-marknaden"

Finska MLB Electronics Oy, dotterbolag till Inission AB, har flyttat sin verksamhet till Inission Lohjas lokaler och slåtts samman till en juridisk enhet genom en så kallad fusion. Framöver verkar bolagen under namnet Inission Lohja Oy.

– Att ha all kapacitet, resurser och kompetens samlade på en plats innebär att vi kan ge bättre service till våra kunder, förbättra vår operativa effektivitet och leverera högkvalitativa lösningar ännu snabbare. Vi kan också erbjuda ett bredare utbud av tjänster inom elektronik och mekanik, allt från prototyper till volymtillverkning. Tillsammans utgör vi en solid grund för vår tillväxt på den finska EMS-marknaden, säger Pekka Väyrynen VD Inission lohja.

Fusionen kräver inga åtgärder från Inission Lohjas och MLBs kunder men innebär bl. a. att befintliga kontrakt har överförts till Inission Lohja Oy samt att fakturering till bolagen görs via namnet Inission Lohja Oy.

Om Inission Lohja
Inission Lohja är en tillverkande tjänsteleverantör av elektronik men också en partner inom mekanik och elektromekanik. Erbjudandet inom mekanik består av tillverkning av specialdesignade enheter av plåt som är populära inom energiteknologi och hos kunder relaterade till ventilations- och renluftslösningar. Erbjudandet inom elektromekanik består högkvalitativa mekaniska produkter kombinerat med elektroniktillverkning. Dessa totallösningar är populära speciellt inom försvars- och säkerhetssektorerna.

 

För mer information kontakta:
Pekka Väyrynen, VD Inission Lohja Oy
pekka.vayrynen@inission.com
+358 50 555 1516

På bilden: Pekka Väyrynen, VD Inission Lohja Oy

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket de senaste 12 månaderna har resulterat i en omsättning på cirka 2 miljarder kronor med cirka 1000 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare. Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på https://www.inission.com/investor/.

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november 2023 kl. 09:00 CET.