Bättre kontroll, minskade risker och kortare ledtider för utvecklingsprojekt

Inission Innovate lanserades 2022 och är Inissions egna designhus för utveckling av innovativ industrielektronik. För att utveckla Inission Innovates erbjudande ytterligare ingår nu Inission ett strategiskt samarbete med Dynamic Precision.

– Sedan lanseringen har Inission Innovate utvecklats positivt. Numera finns vi i både Västerås och Malmö och planen är att kunna erbjuda utvecklingstjänster på alla Inissionfabriker. För att ytterligare förbättra vårt erbjudande har vi ingått ett samarbete med Dynamic Precision avseende deras komponentdatabas. Samarbetet kommer att tillföra kundnytta för både nya och befintliga kunder, säger Inission Innovates VD Marcus Karlsson.

Med komponentdatabasen får Inission Innovates kunder bättre kontroll på sina elektronikprodukter och ledtiderna för utvecklingsprojekt blir kortare. Även riskerna i produktlivscykeln minimeras vilket skapar utrymme att fokusera på den egna verksamheten i större utsträckning.

– Dynamic Precision ser med stor glädje fram emot ett nära samarbete med Nordens mest offensiva EMS-företag, vilket Inission framstår som. Tillsammans kan vi erbjuda ett ännu bredare utbud av tjänster i en marknad som ständigt kräver mer av oss som tjänsteleverantörer inom elektronikbranschen, säger Dynamic Precisions Delägare och Försäljningschef Anders G Johansen.

Databasen innehåller mer än 120 000 komponenter och är alltid uppdaterad och kvalitetssäkrad. Genom det kundvänliga söksystemet är det enkelt att hitta de komponenter som är bäst lämpade för den elektroniska designen.

Kraven ökar ständigt för att kunna möta FN:s hållbarhetsmål. För elektronikindustrin medför detta en detaljerad redovisning, ända ner till de minsta ämnen per elektronikkomponent. Cirkulär ekonomi i kombination med kontroll av detaljerad hållbarhetsinformation är centralt för att vi ska nå målen och med Dynamic Precisions hjälp underlättas detta arbete.

 

För mer information:
Marcus Karlsson, VD Inission Innovate AB
marcus.karlsson@inission.com
+46 76 639 81 07

Anders G. Johansen, Sales & Marketing Director Dynamic Precision AS
andjoh@dpnorge.no
+47 97 07 06 25

På bilden, från vänster: Anders G Johansen, Delägare och Försäljningschef Dynamic Precisions och Fredrik Berghel, Delägare och VD Inission AB

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket de senaste 12 månaderna har resulterat i en omsättning på cirka 2 miljarder kronor med cirka 1000 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare. Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på https://www.inission.com/investor/.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 december 2023 kl. 09:30 CET.