Från vänster Øystein Back CEO AXXE AS, Fredrik Berghel VD Inission AB och Erik Dragset VD Inission Løkken AS.

Genom sitt helägda dotterbolag Inission Norge AS har Inission AB (”Inission”) tecknat ett avtal om att förvärva 100% av AXXE AS (”AXXE”). AXXE är ett välrenommerad EMS-företag (Electronics Manufacturing Services) med verksamhet belägen i Halden. Genom förvärvet utökar Inission sin geografiska närvaro i södra Norge och stärker därmed sin position.

Avtalet tecknades den 17 januari 2024 och tillträdet är den 31 januari 2024. Priset för 50,1% av aktierna i AXXE uppgår enligt överenskommelsen till 27 MNOK motsvarande EV = 5xEBITDA genomsnitt för år 2021 till 2023. Den uppgjorda tilläggsköpeskillingen för resterande 49,9% av aktierna på motsvarande EV = 6xEBITDA baserat på AXXE:s genomsnittliga resultat år 2024 till 2026. Betalningen av aktierna vid tillträdet finansieras med ett banklån.

Om AXXE
AXXEs historik kan spåras tillbaka 40 år i tiden och grundades i sin nuvarande form 2007. AXXE är ett EMS-företag med 46 anställda beläget i Halden, Norge. År 2022 omsatte AXXE 138 MNOK med EBITDA på 8,0 MNOK. AXXEs kundportfölj är väl diversifierad med kunder inom flera olika segment så som off-shore, kommunikation och IoT och industri. www.axxe.no

Strategisk motivering
I Inissions strategi är tillväxt genom förvärv prioriterat och historiskt har cirka ett förvärv per år genomförts.  MLB i Lohja Finland är Inissions senast genomförda förvärv som nu efter en on-boarding- och integrationsprocess med Inissions Lohja uppvisar mycket bra prestanda. Förvärvet av AXXE är ett naturligt steg på Inissions fortsatta resa av lönsam tillväxt.

AXXEs höga kompetens och tillverkningskapacitet bidrar till Inissions expansion på den nordiska EMS-marknaden. Vidare kompletterar AXXEs breda kundbas Inissions redan starka kundportfölj med närvaro i flera kundsegment. För AXXE innebär affären möjligheter att förbättra service och produktutbud till befintliga och nya kunder i Norden.

Erik Dragset, VD Inission Løkken AS:
– Vi på Inission Løkken AS är oerhört glada över att se Inission expandera i Norge genom förvärvet av AXXE. Bolaget är ett av de mest kända EMS-företagen i landet och vi ser fram emot ett starkt samarbete. Med Inissions och AXXEs samlade kapacitet och branschkunskap har vi möjligheten att erbjuda våra kunder både banbrytande lösningar och kundservice i världsklass.

Øystein Back, CEO AXXE AS:
– Som EMS-företag inom elektroniktillverkning är vi en av de äldsta och mest erfarna inom vårt område. Vi har arbetat med produktion och sammanställning av komplex elektronik tillsammans med många av våra kunder i mer än 17 år. Våra värderingar bygger på viljan att samarbeta och ta hand om våra kunder på bästa sätt för att nå våra gemensamma mål. Våra styrkor är kundorientering, flexibel tillverkning, kvalitet och en stab av erfarna yrkesmän. Genom att kombinera våra styrkor med Inission kan vi ta hand om våra kunder mer effektivt, erbjuda ett bredare utbud av tjänster och utveckla vår verksamhet på ett helt nytt sätt. Detta säkerställer att vi möter de växande behoven inom alla sektorer inom elektronikindustrin. Vi blickar med stor entusiasm mot framtiden.

Förvärvet kommer att konsolideras som en del av Inissions finanser från den 31 januari 2024.

För mer information:
Erik Dragset, VD Inission Løkken AS
+47 901 62 348
erik.dragset@inission.com

Øystein Back, CEO AXXE AS
+47 908 66 552
oystein.back@axxe.com
www.axxe.no

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2024 kl. 11:30 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket de senaste 12 månaderna har resulterat i en omsättning på cirka 2 miljarder kronor med cirka 1000 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare. Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på https://www.inission.com/investor/.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747–1890