Inission AB (publ) har idag släppt sin bokslutskommuniké för 2023.
Rapporten i sin helhet: Inission Bokslutskommuniké för 2023.pdf

Klockan 09:00 idag den 28 februari hälsar vi analytiker, investerare, media och övriga intressenter välkomna att delta i en livesänd presentation av Bokslutskommunikén. Under presentationen kommer Inissions VD Fredrik Berghel att kommentera den publicerade rapporten, presentera uppdaterade finansiella mål och besvara frågor med hjälp av Henric Hintze från ABG Sundal Collier.

Du hittar länken till presentationen via inission.com. OBS registrering krävs. Presentationen hålls på engelska.

Q4 (1 oktober – 31 december) 2023 i sammandrag:

 • Nettoomsättning 554 MSEK (589)
 • EBITA* resultat 31,2 MSEK (27,5)
 • Rörelseresultat EBIT 30,3 MSEK (26,7)
 • Kassaflöde löpande verksamheten 32,0 MSEK (-10,3)
 • Soliditet 39% (27)
 • Vinst per aktie före utspädning 0,60 SEK (0,76)
 • Vinst per aktie efter utspädning 0,60 SEK (0,75)

Tolv månader (1 januari – 31 december) 2023 i sammandrag:

 • Nettoomsättning 2 195 MSEK (1 921)
 • EBITA* resultat 162,4 MSEK (90,6)
 • Rörelseresultat EBIT 159,0 MSEK (87,5)
 • Kassaflöde löpande verksamheten 100,9 MSEK (70,7)
 • Soliditet 39% (27)
 • Vinst per aktie före utspädning 4,47 SEK (2,57)
 • Vinst per aktie efter utspädning 4,46 SEK (2,57)

*EBITA – rörelseresultat med justering för avskrivning av immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv.

Styrelsen för Inission AB lämnar denna Bokslutskommuniké 2024-02-28. Denna rapport har inte granskats av Bolagets revisor. Rapporten har upprättats i ett svenskt original och en engelsk översättning. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.

 

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, VD Inission AB
+46 73 202 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2024 kl. 07.00 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket 2023 har resulterat i en omsättning på cirka 2,2 miljarder kronor med i snitt 1 070 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare. Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747–1890