I samband med Inissions livesändning av bokslutskommunikén för 2023 presenterar bolagets styrelse uppdaterade finansiella mål för 2024. Föregående års mål inom parentes. Finansiella mål på medellång sikt är oförändrade.

Finansiella mål 2024:

  • Omsättning: omkring 2 400 MSEK (2 000)
  • Justerad EBITA-marginal: >7% (>6%)
  • Soliditet: >30%, oförändrat
  • Utdelning: upp till 30% av årets resultat, oförändrat

Finansiella mål på medellång sikt:

  • Omsättningstillväxt: >15% årlig tillväxt, varav 10% organisk tillväxt och 5% genom förvärv
  • Justerad EBITA-marginal: >9%
  • Soliditet: >30%
  • Utdelning: upp till 30% av årets resultat

I tillägg till ovanstående mål ska den finansiella nettoskulden i relation till justerad EBITDA på rullande 12-månadersbasis inte överstiga 2,5 gånger över tid.

Inission kommer att förklara de finansiella målen närmare under den livesända presentationen av bokslutskommunikén för 2023 den 28 februari 2024 klockan 09.00-10.00 CET. Du hittar länken till presentationen under investor relations på inission.com. OBS registrering krävs. Presentationen hålls på engelska.

 

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, VD Inission AB
+46 73 202 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2024 kl. 07.10 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket 2023 har resulterat i en omsättning på cirka 2,2 miljarder kronor med i snitt 1 070 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare. Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747–1890