Styrelsen för Inission AB (publ) (“Inission” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att påbörja arbetet inför ett byte av lista, från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholm Main Market.

Detta är ett naturligt steg på Inissions fortsatta tillväxtresa och listbytet innebär en högre kvalitetsnivå för Bolaget. Med listbytet vill Inission uppnå ökad tillgänglighet till den Internationella kapitalmarknaden.

Ambitionen är att skiftet ska kunna äga rum runt årsskiftet och Inission avser inte att genomföra någon emission i samband med bytet till huvudlistan.

Bolagets Certified Adviser är Nordic Certified Adviser AB.

 

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 april 2024 kl.08:50 CET.

 Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket 2023 har resulterat i en omsättning på cirka 2,2 miljarder kronor med i snitt 1 070 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare. Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på https://www.inission.com/investor/.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747–1890