På bilden ser vi fr. v. Mats Hansson Projektchef Inission Syd AB, Per-Johan Swartling Ordförande Raklinjen fastighetsbolag, Dick Philipson Fastighetsägare Raklinjen, Lena Philipson Fastighetsägare Raklinjen, Carl Liden VD Inission Syd AB.

Inission stärker sin position i västra Sverige genom att teckna avtal för en ny fabrik i Borås med planerad inflyttning i mars 2025. Fabriken kommer att fokusera på LEAN och erbjuda en arbetsmiljö som prioriterar kunder, kreativitet, samarbete och teknik. I projektet deltar Inissions samarbetspartner Part Development som är ett av Sveriges ledande konsultbolag inom LEAN verksamhetsutveckling.

Med den nya fabriken får Inission Syd, med fabriker i Malmö och Borås, en total kapacitet på över 10 500 kvm och fyra ytmonteringslinor. Fabrikerna har ett väl utvecklat samarbete och därmed skapas både en stark redundans och kontinuitet i affärsverksamheten, vilket är uppskattat av Inissions kunder.

– Västra Sverige är en dynamisk och växande region. Med en ny fabrik kan vi fortsätta att dra nytta av den starka industriella traditionen och innovationskraften som präglar området. Under de senaste åren har vi arbetat hårt och gjort omfattande maskininvesteringar. Dessa kompletteras nu med nya teknikområden som breddar vårt erbjudande ytterligare, samtidigt som det ger oss bättre förutsättningar att växa och utvecklas. Vi är alla stolta och glada över denna satsning som kommer att ge våra kunder fler valmöjligheter, bättre service och ökad trygghet, säger Carl Lidén VD Inission Syd.

Den nyrenoverade fabriken är helt anpassad till Inissions verksamhet och belägen på Källbäckrydsgatan, parallellt med E40 vid den östra infarten till Borås. Omlokaliseringen av alla resurser från Inissions nuvarande fabrik i Borås förväntas vara genomförd i maj 2025. Under övergångsperioden kommer verksamhet bedrivas parallellt i båda Borås-fabrikerna.

 

För mer information kontakta:
Carl Lidén, VD Inission Syd AB
carl.liden@inission.com
0709-75 74 25

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket 2023 har resulterat i en omsättning på cirka 2,2 miljarder kronor med i snitt 1 100 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare. Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på https://www.inission.com/investor/.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747–1890

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juni 2024 kl. 08:50 CET.