Inission en del av EcoGuards expansion

EcoGuard är Sveriges största leverantör av trådlös fördelningsmätning i flerfamiljsbostäder. Med hjälp av deras system kan värme, el, vatten och dessutom temperatur mätas i samma infrastruktur. EcoGuard har idag över 60.000 mätpunkter i Sveriges fastigheter och har kontor i Stockholm, Örebro, Norrköping, Malmö och Göteborg. Ecoguard har kunder såsom MKB, Kristinehamns-bostäder och Fastighetsbolaget Bredfjäll i Göteborg. Inission är EcoGuards huvudleverantör.

Hög kvalité

Gunnar Tysk, delägare och produktionsansvarig på EcoGuard, är tillsammans med Anna-Karin Persson på inission i Munkfors och berättar inledningsvis om varför de är här.

-Vi är här för ett kvartalsmöte. Tillsammans med vår kontakt här på Inission, Leif Svensson, har vi gjort en rundvandring och sett över hur produktionskedjan ser ut. Att produkterna håller hög kvalité är av yttersta vikt för oss och det är det jag värdesätter mest hos Inission. Vi har också diskuterat om det finns en möjlighet för Inission att ta ett djupare ansvar för tillverkningen av EcoGuards enheter .

Expansion

EcoGuard och Inission är två växande företag och har samarbetat i över 10 år. Till EcoGuard levererar Inission sändare och mottagare. Om EcoGuards framtidsplaner säger Gunnar så här:

– Relationen mellan oss och inission är idag mycket bra. Jag uppskattar öppenheten och flexibiliteten. Det går alltid att diskutera sig fram till lösningar och ni är prisvärda. Offerterna är också tacksamma eftersom de är uppdelade så att man ser vad material kostar. En detalj men det är viktigt när man utvecklar nya produkter. Detta är inission ensamma om.

– Det jag nyss nämt tillsammans med den höga kvalitén gör att vi gärna ser Inission som en del av vår expansion.