Lyckat samarbete med Movimento

Movimento är ett globalt företag med kontor i Nord-
amerika och Europa som utvecklar och marknadsför system för fordonsdiagnostik. Viktiga kunder är bl.a. Volvo och Renault. Till Movimento levererar Inission kompletta enheter såsom t.ex. deras framgångsrika kommunikationsenhet PUMA.

Movimento efterlyste
kortare ledtider och högre flexibilitet

Vi sitter på Movimentos kontor i Göteborg tillsammans med Eddie Dyfverman, Operations Manager, som är ansvarig för inköp, produktion och leveranser och Magnus Fogelberg, Globel Software Director och Vice VD.

Eddie berättar:
-Vi har gjort en lång resa tillsammans. Från gamla Fabec till nya Inission. Men det var först när Olle och Niklas på Inission kom in i bilden som det klickade. Men vi fick vi högre krav av våra kunder att kunna leverera våra produkter snabbare och i mindre upplagor. Samtidigt som priset inte fick påverkas.

-Jag och Niklas trivdes bra ihop och beslöt oss för att samarbeta för att få ner ledtiderna och öka flexibiliteten.

Gemensam aktivitet

På inission gjorde man ett system med prognoser, analyserade lagersituationen och säkerställde material. Om ledtiden, som var för lång berättar Niklas:

-Vi hade olika produktionsenheter som gjorde olika moment i produkten. Ett moment gjordes i Göteborg, nästa i Talinn. Uppstod det ett fel i Talinn fick korten skickas tillbaka till Göteborg. Därför flyttades produktionen till en och samma produktionsenhet i Talinn. Tillsammans med all testutrustning. Detta gav kontroll över material och leveranser på ett annat sätt. Dessutom såg vi till att tillverka extra kort inför varje leveranstillfälle för att bygga upp ett lager. Detta för att ytterligare öka flexibiliteten och korta ledtiderna.

-Detta gjorde vi gemensamt jag och Eddie. Sedan tog vi fram en process för att framtidssäkra leverans av produkten.

En nöjdare slutkund

Tillsammans skapade Niklas och Eddie ett koncept som kortade ledtiden och ökade flexibiliteten vilket gav en nöjdare slutkund. Ledtiden gick från 10 veckor till 2-3 veckor och leveransprecisionen ökade från 75% till 95%.

Avslutningsvis får Eddie svara på frågan om hur han ser på framtida samarbeten med Inission.

-Jag värdesätter Inissions flexibilitet, lyhördhet och effektivitet och så länge som ni dessutom är prisvärda utvecklar och producerar vi gärna kommande generationer tillsammans med er.