Frigjorda resurser hos Rolls-Royce

Inission Rolls Royce

Inission frigör resurser hos Rolls-Royce

Dåvarande Kamewa i Kristinehamn inledde samarbete med EDC redan 1984. Sedan dess har Kamewa blivit Rolls-Royce, EDC blivit Inission och samarbetet har utvecklats till en mycket uppskattad nära relation och ett helhetskoncept.

Bakgrund

Rolls-Royce är en av världens största motor- och kraftsystemtillverkare. Produktionen i Kristinehamn ingår i Rolls-Royce marina division och fokuserar på fratygspropellrar, vattenjet och Pod-system.

Inission är en nära partner i utveckling, design och tillverkning av färdiga lösningar för styr- och manöversystem som integreras i Rolls-Royce produkter.

Frigör resurser

– Det här är ett mycket lyckosamt samarbete som frigör resurser hos oss, berättar Roland Groth på Rolls-Royce. Vi kan ge förutsättningarna i form av dimensioner, funktion, miljökrav, EMC och fysikaliska krav. Inission tar sedan över och ansvarar för hela kedjan – från utveckling till produktion och logistik.

Goda kundkontakter

Roland Groth framhåller att en nära och engagerad kundkontakt är positivt för samarbetet.

– Det är en av anledningarna till att vi är nöjda med Inission, säger han. Att de besitter kompetensen och resurserna som vi kräver är förstås en annan och en förutsättning för vårt långa och goda samarbete.