Inission växer! Som ett led i företagets strävan att bli snabbare och bättre i Stockholmsregionen, förvärvas nu elektroniktillverkaren TRIAB. De positiva effekterna är många, menar Olle Hulteberg, VD på Inission: -Det här är ett drömläge.

INISSION är en erfaren kontraktstillverkare i elektronikbranschen och är sedan tidigare baserad i Munkfors. För ett och ett halvt år sedan, förvärvades FABEC i Göteborg. Sedan dess har FABEC utvecklats kraftigt och på Inission förväntar man sig ett liknande uppsving för TRIAB:

– TRIAB har kunniga medarbetare, bra kunder och en modern maskinpark, säger Olle Hulteberg. Tillsammans kommer vi att kunna ge ett ännu bättre erbjudande som har större bredd och faktiskt också större djup.

Stärkt erbjudande

Inission kommer i och med förvärvet att bestå av fyra anläggningar – två inriktade på kundnära verksamhet i Göteborg och Stockholm, samt två större fabriker i Munkfors och Tallinn.

– Vi kompletterar varandra bra, menar Olle Hulteberg. Gemensamt kan vi erbjuda kunderna en bättre geografisk närvaro, vilket är viktigt i den här branschen. Med ett breddat och gemensamt erbjudande kan vi även vara ett attraktivt alternativ på nya marknader och för nya kunder.

Inission förväntas nu också att kunna erbjuda en mer omfattande prototyptillverkning än vad som tidigare var möjligt. Dessutom får Inission en bredare finansiell bas och blir således bättre rustat för större volymer.

– I en bransch i konsolidering är större helt enkelt bättre, säger Olle Hulteberg.

Breddad kompetens och effektiv produktion

TRIAB arbetar huvudsakligen med tillverkning av elektronikprodukter och grundades av Leif Sjöholm, Lars Syrén och Robert Widén 1988. Företaget omsätter ca 30 miljoner och har 20 anställda. Leif, Lars och Robert kommer att sitta kvar som ledning för TRIAB under en övergångsperiod, innan Inission tar över.

– Det här är lite av ett drömläge, säger Olle Hulteberg. Inission får ett tillskott som breddar kompetensen och kundbasen – och som dessutom effektiviserar vår produktion. TRIAB som enhet i Inission kommer att bli starkare och får tillgång till vår samlade erfarenhet.