Sedan ett par månader tillbaka har Stig Leander varit en del av Inission. Han kommer ursprungligen från Stockholm men har varit bosatt i Karlstad sedan en lång tid tillbaka. Stig är expert på inköp och har stor erfarenhet av yrket. Han har jobbat med inköp sedan 1985. Senaste anställningen var på Uddeholm Tooling där han var inköpschef men de senaste fem åren har Stig jobbat som konsult och hjälpt ett flertal stora företag.


Hur hamnade du här på Inission?

Jag har haft lite koll på Inission innan och pratat med Olle vid några tillfällen. När Inissiongruppen började expandera uppstod alltmer behovet av att samordna inköp. Jag fick en förfrågan om att bli ansvarig för inköpen i koncernen och tackade ja. Det jag föll för hos Inission var känslan av framåtanda och självsäkerhet och nu några månader efteråt känns det som vi har ett bra drag i gruppen som folk vill dra nytta av.


Kan du berätta lite
mer om dina arbetsuppgifter?

Jag är som sagt inköpschef för koncernen. En slags spindel i nätet. Jag ser till att samordna inköp, dvs vi genomför upphandlingar gemensamt för att få en samlad inköpsstyrka som i slutändan ger bättre priser.

Tack Stig. Och välkommen till Inission!

 

 

Stig har kontor i Karlstad men är ofta ute och besöker de olika företagen som ingår i koncernen för att diskutera inköp.

 

Namn: Stig Leander
Titel: Corporate Purchasing Officer
Fritidssysslor: Är bl.a. lagledare i sonens fotbollslag.
Drömresa: Californien

Stig når ni på:
stig.leander@inission.com
mobil +46 70 27 64 861