Produktionslyftet är en samlad nationell satsning för att stödja och inspirera företag att utveckla sin produktionsförmåga till absolut världsklass. Med långsiktig tillämpning av filosofier, principer och metoder i samordnade produktionssystem, läggs en grund för hållbar tillväxt och ökad sysselsättning. Produktionslyftet finansieras av KK-stiftelsen, Vinnova och Tillväxtverket.

LEANRESAN FORTSÄTTER

Den 20 juni kom det glädjande beskedet att Inission uppfyllt kriterierna och antagits av Produktionslyftets styrelse. Under 18 månader framöver kommer Inission inspireras, stöttas och drivas på av Lean-coacherna Bo Warg och Peter Lundin. Inission har sedan flera år tillbaka ett produktionssystem baserat på Lean men nu är det dags att förädla och införa det i hela organsiationen.

Lean är en ständig och långsiktig förbättringsprocess. Det handlar om att identifiera och eliminera aktiviteter som inte skapar värde för kunden. Man ska jobba smartare, inte hårdare. Vara flexibel och ha en överblick och förståelse för produktionskedjan. Det är också en företagskultur där alla ska känna sig delaktiga och respekterade. Att kunna samarbeta och kommunicera med varandra är en förutsättning. Kraften finns i hela organisationen.

Bo Warg

Produktionslyftets Lean-coach Bo Warg

Den 27 september hölls den första träffen på Inission Triab i Stockholm. På plats var Produktionslyftets Lean-coacher Bo Warg och Peter Lundin samt personal från Inissions inköp-, produktion-, sälj-, kvalité- och ekonomiavdelningar. På plats fanns också representanter från facket och Inissions styrelse.

Lean-spel kräver full fokus

Lean-spel kräver full fokus

FÖRDELARNA MED LEAN

Dagens uppgift var att förstå och upptäcka fördelarna med Lean. Dels genom teori och dels genom praktik i form av Leanspel. Leanspelet är ett slags strategispel där varje lag under likadana förutsättningar och i flera omgångar får simulera en fabrik under tidspress. Målet är att gå med vinst och samtidigt ha en välmående personal. Men det är resan dit som är det viktigaste. Det är då det skapas en överblick och förståelse för fabriken och det avslöjas vilka slöserier och ojämnheter som ett visst produktionssytem dras med.

Inissions fortsatta resa mot ett ännu bättre produktionssystem har genom Produktionslyftet börjat på ett krävande men otroligt roligt och inspirerande sätt.

Monteringsstationen i Lean-spelet

Monteringsstationen i Lean-spelet

Inissions kvalitetsansvarige Mattias Köhler

Inissions kvalitetsansvarige Mattias Köhler nöjd med sitt lags insats

Peter inspekterar "fabrikerna"

Peter inspekterar ”fabrikerna” under pågående Lean-spel