Björn Jernström, VD på Ferroamp och vinnare av Innovationstävlingen 2012.

I slutet av förra året avgjordes Inissions innovationstävling där vinnaren fick tjänster värda upp till 1miljon kronor. Tre bidrag gick till final och som slutlig segrare stod Björn Jernström med sin innovation Smart Energy Hub. Nu undrar vi förstås vad har hänt sedan dess?

Till att börja med Björn, vad är Smart Energy Hub?
– Det är en produkt som är anpassad för alla som har solceller, t.ex villaägare, lantbruk och småindustrier upp till ca 15 kW. Det är en kombination av solceller och lokalt energilager.  Syftet är att man ska kunna styra energiflödena på ett optimalt sätt och på så vis sänka kostnaderna. Eftersom man kan lagra energi kan el köpas när den är som billigast, t.ex på natten, och därefter användas på dagen. Att ha ett lager av energi innebär också att strömavbrott kan bli en ljusare historia.

Hur kom du på idén?
-Innan Smart Energy Hub jobbade jag på ett företag som byggde en pilotanläggning för tunnfilmssolceller. Under den tiden fick jag en idé som jag senare också fick patent på. Tankarna runt idén växte och till slut var jag tvungen att se om det gick att göra något av det. Jag startade upp Ferroamp Elektronik AB och började utveckla Smart Energy Hub.

Och i vilket skede är ni i nu?
-Vi håller för närvarande på att utvärdera det första skarpa prototyptestet som utförs på Glava Energy Center där vi kombinerar solceller med ett energilager för att jämna ut produktionen från solcellerna över dygnet. Det är tänkt att vi ska göra två prototyptest till och därefter, om ungefär om ett år, köra skarpt. Vårt mål är att rätta till alla brister, få den kostnadseffektiv och sedan kunna erbjuda kunderna en tillförlitlig produkt av högsta kvalité. Förutom testerna har vi också vissa certifieringar och krav kvar som ska uppfyllas.

Vilka delar i Smart Energy Hub har Inission hjälpt till med?
-Inission har tillverkat kretskorten och jag har precis bokat möte med Niklas (platschef på Inission Triab red. anm.) angående en ny prototypserie.

Hur tror du det hade sett ut idag om ni inte vunnit innovationstävlingen?
-Vi hade själva fått löda och montera för hand och det hade verkligen försvårat arbetet med att få fram prototyper. Vi hade också varit mindre kända eftersom vinsten innebar betydelsefull publicitet. Ja, det betyder mycket att vi vann.

Vilken marknad fokuserar ni på?
-Sverige till att börja med. Sedan Spanien och Tyskland. För tillfället finns inte många konkurrenter på de marknaderna men det finns några som liknar oss. Det som skiljer oss från dem är paketeringen, att vi integrerar flera funktioner i en produkt.

En sista fråga, var kommer Ferroamp ifrån?
-Jag heter Jernström i efternamn. Ferrum betyder järn på latin. Amp kommer från ampere, enheten för ström. Ferroamp.

Tack Björn och lycka till!

 

 

Björn Jernström
bjorn@ferroamp.se
tel. 070-930 89 82