Två av de elva som gick IPC-A-610E-kursen. Jonas Haglund och Jan-Olof Håkansson med sina diplom, vilket innebär att de är certifierade IPC-specialister.

Berörda på Inission Munkfors har genomgått kursen och klarat alla nio delprov för standardcertifikatet IPC-A-610E, certifikatet för hållbarhet och kvalité. Alla kunder kan fortsätta vara säkra på att personalen kan löda och bedöma enligt den kvalitetsklass som kunden föredrar (klass 1-konsumentelektronik, klass 2- industrielektronik, klass 3-militär nivå).