Från v. Christian Werder, Bengt Karlsson, Peter Karlsson, Bianca Ragoonan, Victoria Andersson, Leonardo Solar och Dawid Kaleta.

Som vi nämnt tidigare har Inission under 2013 genomfört ett flertal pilotprojekt med handledning av Produktionslyftets lean-coacher. På Inission Göteborg genomfördes ett pilotprojekt där syftet var att i detalj studera ledtider i tillverkningen av en specifik kundenhet och att därefter bearbeta dessa. Utifrån resultaten sattes målet att senast 2017 ska dessa ledtider vara halverade. Men inte på bekostnad av personalen. Handledare var lean-coach Peter Lundin.

Under projektets gång fick ledning och personal ta del av lean-övningar och föreläsningar. Därtill fick också vissa ur personalen gå en kurs i ”Lean Production” (7,5p) på Chalmers Tekniska Högskola.

Innan projektet drog igång fanns det ändå en viss tveksamhet till om målet var realistiskt satt. Men alla inblandade blev positivt överraskade när väl projektet inleddes och möjligheterna uppenbarades. Resultaten lät inte vänta på sig. På 6 månader förbättrades:

total monteringstid med 47%,
total kapslingstid med 57%,
total ledtid med 36%,
och kvaliten blev betydligt bättre

Det ska även poängteras att produktionspersonalen inte upplever att någon del i monteringen blivit stressigare. Tvärtom, känslan är att man har betydligt bättre koll på hela kedjan, från inköp till leverans. Nytt pilotprojekt är utsett och förväntningarna är stora.

För frågor hör av dig till:

Jerry Halonen, Customer Manager/Site Manager
jerry.halonen@inission.com
direkt +46 31 727 82 90, mobil +46 760 50 60 90

Christian Werder, Production & Quality Manager
christian.werder@inission.com
direkt +46 31 727 82 72, mobil +46 707 83 67 55

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006. Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.