Från v. Niklas Lindh, Christian Werder, Jessica Lennartsson, Henrik Jansson, Iris Grevelius, Mathias Larsson, Fredrik Berghel, Mattias Köhler, Linnea Gyllner och Bo Warg (Lean-coach).

Som vi tidigare nämnt antogs Inission av Produktionslyftets styrelse förra året. Sedan dess har flera av Inissions anläggningar kontinuerligt fått stöd och inspiration av Lean-coacherna Bo Warg och Peter Lundin.

Vad är Lean?
Lean är en ständig och långsiktig förbättringsprocess. Det handlar om att identifiera och eliminera aktiviteter som inte skapar värde för kunden. Man ska jobba smartare, inte hårdare. Vara flexibel och ha en överblick och förståelse för produktionskedjan. Det är också en företagskultur där alla ska känna sig delaktiga och respekterade. Att kunna samarbeta och kommunicera med varandra är en förutsättning. Kraften finns i hela organisationen.

Inission har arbetat aktivt med en omställning av företaget till ett mer ”Leant” förhållningssätt ända sedan 2008 och under perioden fram till 2012 har mycket tid ägnats åt att skapa visualitet runt mål och resultat samt införandet av systematisk problemlösning.

Under 2013, med stöd från Produktionslyftet, har koncernen ägnat tid och energi till att skapa ett nytt produktionssystem som lanserades innan semestern 2013. I stora drag beskriver Inissions produktionssystem hur företaget ska kunna dubbla omsättningen på fem år genom att:

  1. Skaffa fler och rätt kunder
  2. Ha en unikt bra leveransprecision
  3. Att alla medarbetare ska vilja vara med

Och detta ska uppnås genom att företaget tillämpar tre av Toyotas 14 principer.

  1. Dragande produktion
  2. Standard
  3. Medarbetare och ledare

Under veckan avslutades så Inissions deltagande i produktionslyftet. Richard Berglund och Bo Warg besökte Inission där ledning, fackklubb och deltagande personal summerade effekter i pilotprojekten. Tre pilotprojekt har under året genomförts med mycket bra verifierade resultat på ledtid, leveransprecison och effektivitet.

De glädjande resultaten har nu fört med sig att alla inblandade är sugna på att ta arbetet vidare att omfatta alla värdeflöden. Lean-resan fortsätter!

Från v. Fredrik Berghel, CEO på Inission, får Produktionslyftets diplom av Lean-coachen Richard Berglund.