Cecilia Carlswärd. Ny försäljningschef på Inission.

Inission har på relativt få år skapat sig en självklar position på den Svenska marknaden av kontraktstillverkning och trenden ser ut att fortsätta uppåt. För att klara av att fortsätta leverera kvalité till våra befintliga kunder, men också fortsätta växa utan att få växtvärk, har vi under hösten arbetat med att genomlysa Inissions Marknadsorganisation. Målsättningen är att frigöra tid för våra säljare att koncentera sig på att utveckla vår kundportfölj.

Vi har valt att i steg utveckla vårt marknadsarbete. Nu är den första etappen klar och en ny organisation inom Inission är byggd. Vi tror att våra kunder kommer uppskatta att på ett tydligare sätt kunna utnyttja hela vår koncerns erbjudande.

Ny försäljningschef

Till att leda Inission nya Marknadsorganisation har vi valt att rekrytera Cecilia Carlswärd (f.d Norrby) som ny försäljningschef på Inission. Cecilia har en bred kompetens inom marknad och försäljning, men framförallt stark på att leda organisationer i förändring och utveckling. Cecilia kommer även tillföra vår Marknadsorganisation spetskompetens inom varuflödesstyrning, vilket är en strategi för vår tillväxt.

En av många förbättringsaktiviteter vi kommer driva under nästa år är möjligheten för våra största kunder att få tillgång till ett Flödesteam. Detta team är tänkt att förstärka och bredda den kontaktyta som våra Key Account Managers erbjuder er som kund. Inte bara får kunden snabbare kontaktvägar, utan också en starkare kompetens knuten till sig. Vi vill att en KAM ska ha fokus på att arbeta med utveckling av våra gemensamma affär.

Med Vänliga Hälsningar
Fredrik Berghel & Olle Hulteberg